M3 Bygg startar sitt första projekt i HomeRun.net 🏡

Ritorp etapp 2, Tony och Mischa (2)

Privatägda byggföretaget M3 Bygg startade år 2000 och är idag ett medelstort bolag med ca 100 medarbetare som verkar inom Storstockholm. De vänder sig till både kommersiella och offentliga fastighetsägare och kan hjälpa dem med bland annat lokalanpassningar, ombyggnationer av bostäder och stambyten. 

M3 Bygg har valt HomeRun för att modernisera och effektivisera verksamheten. Deras främsta mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt, vilket de gör genom att arbeta utifrån sin affärsidé:

 

”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen,
vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.”

 

I september 2020 tog M3 Bygg beslutet att implementera HomeRun.net i sina projekt för att stärka boende-servicen och framförallt ge sina anställda en bättre arbetsmiljö med mindre administration, mejl och telefonsamtal.

 

M3 Bygg vill uppdatera och modernisera sina rutiner

Tony Holm, projektchef på M3 bygg var med och tog beslutet om att implementera HomeRun i verksamheten. 

Vi tog beslutet att implementera HomeRun i vårt dagliga arbete då vi vill uppdatera och modernisera våra rutiner, bland annat gällande kommunikation till hyresgäster. Genom att implementera ett system som HomeRun underlättar vi för hyresgästerna då all information kommer att finnas samlat på ett ställe, som de också har tillgång till även om de inte är hemma berättar Tony.

En annan fördel är att vi enkelt kan se till att informationen alltid är uppdaterad även om ändring skulle ske under projektets gång. Vi hoppas att vårt dagliga arbete kommer att förenklas genom att vi börjar använda oss av HomeRun och att det på sikt kommer innebära effektivisering, att vi sparar tid på uppgifter som vi nu kommer ha möjlighet att sköta genom systemet på ett smidigt sätt.

 

Första projektet i HomeRun drar igång under Oktober 2020

Det första projektet, som är planerat att starta under oktober, är ett så kallat “klimatskal” som bland annat innefattar tilläggsisolering av fasader och vind, ny fasadputs och byte av fönster och balkongräcken. 

Det andra projektet är en fastighet med 54 lägenheter där M3 Bygg ska byta el och kök, sätta in nya säkerhetsdörrar till lägenheterna och uppdatera vinden med nya vindsförråd. 

Under dessa projekt kommer de att använda sig av HomeRun för att se till att hyresgästerna är informerade om det som händer i projektet. De boende kommer få en egen inloggning där de har tillgång till all information och där de också kan ställa frågor och komma i kontakt med M3 Bygg på ett smidigt sätt.

 

Kundkommunikation extra viktigt när det finns kvarboende vid stambyten och ombyggnationer 

Vid ett stambyte är det ofta boende bor kvar i sin bostad under ombyggnationen. Då är det extra viktigt att det finns en väl fungerande strategi för att ge de boende bästa möjliga service. Ett stambyte förknippas oftast med något negativt där byggarbetare kliver in i privata hem och ska utföra arbetet samtidigt som de boende ska sköta sin vardag som vanligt.

Med hjälp av HomeRun kan de boende följa projektets gång genom en egen inloggning i portalen. De får dessutom senaste informationen via brev, sms eller E-post om så önskas. Det finns flera olika sätt att skicka ut information men SMS är en av de mest uppskattade. Informationen når ut till kund snabbt och enkelt. 

De boende kan även skicka direkta meddelanden till ansvarig person på M3 Bygg. Kundansvarig slipper mängder av mejl och telefonsamtal och kan istället föra kommunikationen i HomeRun under varje enskild lägenhet.

 

Från uppstart till första projekt

Ännu har inte M3 Bygg fått uppleva hur HomeRun fungerar i praktiken men de är hoppfulla och ser fram emot första projektet som är planerat att starta nu i oktober. Där kommer M3 Bygg erbjuda de boende både smart kommunikation och informationskanaler. 

“Vi har flera projekt på gång där tillvalsbutiken kommer till användning men vi ville starta upp projekt i HomeRun så snart som möjligt. I projekten Kv. Järflotta 3 och Kv. Sparren har vi ingen tillvalshantering men vi vill börja utnyttja kommunikationskanalerna i systemet som kommer ge de boende information på ett mycket smidigare sätt.

Tillvalsbutiken kommer vara till användning i andra projekt längre fram. M3 Bygg har nu möjlighet att sätta sig in i systemet ordentligt och välja om HomeRun ska hjälpa till att bygga tillvalsbutikerna eller om de väljer att bygga dem själva.

 

PROVA GRATIS