Taloinfo.com är nu HomeRun.net

 

animaatio_homerun_lyhyt
Taloinfo.com är nu HomeRun.net

Taloinfo.com har bytt namn till HomeRun.net. Namnbytet gjordes för att stödja vår internationaliseringen.

Gamla Taloinfo.com-webbadresser fungerar även i framtiden. Inloggningar till nya portalen HomeRun.net sker på adressen app.homerun.net.Taloinfopistecom Oy:s officiella företagsnamn kommer att ändras senare i sommar. Nya företagsnamnet kommer vara Humerunbynet Oy. Namnbytet påverkar inte juridiska avtal, organisationsnummer eller bankinformation.

Bostadsprojekt digitaliseras

Boendekommunikation och tillvalshantering som sköts digitalt har blivit allt vanligare under senare år. Företag vill effektivisera sina verksamheter, förbättra kundnöjdheten och spara tid.

Vi satsar starkt på internationalisering och produktutveckling då efterfrågan är stor inom branschen. Nuvarande kunder gynnas av internationaliseringen eftersom en större marknad möjliggör större investeringar.

Homerun.net är den största plattformen för bostadsprojekt i Norden räknat på antal kunder. Vår tillväxt har ökat och var under första kvartalet 2019 15 procent högre jämfört med samma period 2018. “Vi ser ljust på framtiden och tror att vår tillväxt kommer att fortsätta” säger Otto Laurila, VD för Homerunbynet Oy.

 

För mer information, kontakta

Otto Laurila, +358 44 284 0278
VD
Homerunbynet Oy