Viestintä, tiedottaminen ja osakasvalinnat mukaan urakkakilpailuun.

Posted by Valtteri Kautto on Jun 13, 2018 1:08:24 PM

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät kovassa kilpailussa pärjää

Taloyhtiön kilpailuttaessa korjaushanketta on päätökseen vaikuttavia tekijöitä useita. Päätökseen vaikuttaa muun muassa tarjottu hinta, yrityksen taloustilanne, yrityksen maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa, sekä niin sanottu toiminnallinen laatu nousee nykypäivänä yhä merkittävämmäksi tekijäksi tilaajien tehdessä päätöstä.

Valtteri Kautto

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asua muualla osan rakennustöiden ajasta. Ymmärrettävästi asukkaat odottavat aktiivista kommunikaatiota urakoitsijalta ja avointa tiedottamista urakan eri vaiheista.

Tänä päivänä asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät.

Rakennusalalla erottuvat edukseen yritykset jotka pyrkivät jatkuvasti kehittämään asukkaiden asiakaskokemusta urakan aikana ja kykenevät avoimeen kommunikaatioon jo projektin alusta saakka.

Palvelullisen laadun kehittämisessä on suuressa roolissa oikeat työkalut ja oikeisiin asioihin keskittyminen. Työnjohtajan aika on korjaustyömaalla todella tiukassa, mutta silti tuotannollisen laadun ja muiden työtehtävien lisäksi täytyy kyetä palvelemaan asukkaita, sekä viestimään asukkaille jopa itsestäänselvältä tuntuvista asioista.

Asiakaspalvelu rakennustyömaalla vaatiikin siis lujaa ammattitaitoa, oikeaa asennetta, riittävää henkilöstöä ja oikeita työkaluja. Työkalujen ollessa kunnossa ja oikein käytössä, jää työnjohdolle enemmän aikaa keskittyä työn johtamiseen ja tuotannollisen laadun varmistamiseen.

Digitaalisten työkalujen käyttö rakennushankkeissa on lähes välttämätöntä ja siksi kannattaakin varmistaa, että työkaluista saatava hyöty ja käyttäjien osaaminen on oikealla tasolla. Työkaluja valitessa on tarpeen miettiä tarkkaan mitä työkaluilta halutaan. Halutaanko niitä käyttää esimerkiksi työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, raportointiin tai asiakaspalveluun.

On selkeää että esimerkiksi asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi työkalu. Tällöin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa löytyy tietystä paikasta esimerkiksi vastaavan työnjohtajan ollessa lomalla.

Avoimuus paranee yrityksen sisäisesti ja myös asukkaalle päin, kun tiedot on keskitetysti yhdessä paikassa oikeiden henkilöiden saatavilla.

Kun urakoitsija kykenee näyttämään tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia ja usein tilaaja osaakin kysyä käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita. Haluamme olla tukemassa rakennusyrityksiä alan murroksessa ja autamme tuomaan viestintänne 2010-luvulle!

Valtteri Kautto