Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:01:00 AM

Kun aika on tiukassa eikä laadusta tingitä, on paras työkalu digitaalinen

Rakennusliikkeen kannattaa varmistaa oman tiimin sisällä, että myös viestintään ja saneerausprojektin hallintaan käytettävät digitaaliset työkalut ovat varmasti hallussa.

Oikeat työkalut ja oikeisiin asioihin keskittyminen ovat keskeisiä palvelun laadun kehittämisessä. Työnjohtajan aika on korjaustyömaalla todella tiukassa, mutta tuotannollisen laadun valvonnan ja muiden työtehtävien lisäksi täytyy kyetä palvelemaan asukkaita ja viestimään heille jopa itsestäänselviltä vaikuttavista asioista.

Asiakaspalvelu rakennustyömaalla vaatii lujaa ammattitaitoa, oikeaa asennetta, riittävää henkilöstöä ja oikeita työkaluja. Työkalujen ollessa kunnossa ja oikein käytössä, jää työnjohdolle enemmän aikaa keskittyä työn johtamiseen ja tuotannollisen laadun varmistamiseen.

Digitaalisten työkalujen käyttö rakennushankkeissa on lähes välttämätöntä ja siksi kannattaakin varmistaa, että työkaluista saatava hyöty ja niiden käyttäjien osaaminen ovat oikealla tasolla. Työkaluja valitessa on tarpeen miettiä tarkkaan, mihin niitä halutaan käyttää: työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, raportointiin vai asiakaspalveluun?

Asukasinfo on urakoitsijan ensimmäinen kontakti asukkaisiin

Korjausrakennushanketta edeltää tyypillisesti asukasinfo, johon kaikki asukkaat kutsutaan kuulemaan yleistä tietoa urakasta. Asukasinfossa käydään läpi projektin kulku, mitä se tarkoittaa asukkaille, milloin huoneistoissa ei voi asua ja niin edelleen.

Asukasinfo on rakennusliikkeen tiimin ensimmäinen kosketus taloyhtiön asukkaisiin ja siksi erittäin merkittävä urakan onnistumisen kannalta. Kun asukkaat saadaan hyvällä mielellä mukaan, sujuu projekti hyvin.

Asukasinfossa tärkeässä roolissa ovat urakoitsijan tuottama infomateriaali ja esittely projektin kulusta. Tämä menee usein ammattilaisen rutiinilla, mutta samalla pienemmälle huomiolle jää asukkaiden tarpeiden kuunteleminen ja projektin tiedottamisen esittely.

Kun asukas kokee että hänen tarpeitaan kuunnellaan ja tiedottaminen on hoidettu esimerkillisesti, lähtee projekti käyntiin paljon positiivisemmalla asenteella molemmin puolin. Jos asukas kokee ettei saa ääntään kuuluviin eikä projektissa ole mitään tarttumapintaa asiakaspalveluun, löytyykin taloyhtiöstä yhtäkkiä paljon hankalia osakkaita. Materiaalivalintoihin liittyviä kysymyksiä vyöryy joka puolelta, tiedottaminen on puutteellista ja ongelmia on enemmän kuin niitä ehditään ratkaista.

Asukasinfosta tiedottaminen on hyvä hoitaa kirjeellä hyvissä ajoin ennen itse tilaisuutta Taloinfon tiedotustyökalulla, joka on integroitu postin automatiikkaan. Paras tapa hoitaa urakan aikainen tiedotus ja viestintä, on kertoan asukkaille Taloinfosta ja pyytää kaikkia rekisteröitymään palveluun. Näin kaikki asukkaat on helppo tavoittaa myös kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi vesi-, tai viemärinkäyttö-katkon sattuessa lyhyellä varoitusajalla.

Osakasvalintojen tekeminen helpoksi lisää myyntiä

Yksi aikaa vievä osuus korjausrakennusprojektissa on osakkaiden materiaalivalintojen kerääminen ja ajan tasalla pitäminen. Taloinfon kaltaisella digitaalisella työkalulla yksinkertaistat tätä prosessia ja vältyt ylimääräiseltä työltä. Tuntien urakka hoituu minuuteissa.

Taloinfon asukassivulle voidaan tuoda myös projektin materiaalivalinnat verkkokauppa-ominaisuuden avulla. Näin osakkaille syntyy heti käsitys urakassa uusittavista kalusteista ja mitä parempilaatuisia vaihtoehtoja on tarjolla.

Välttääksesi osakkaiden itse toimittamia kalusteita tai ylimääräisiä tarjouspyyntöjä yksittäisistä kalusteista, on saneerausta edeltävässä asukasinfossa hyvä esitellä riittävän laaja tuotevalikoima. Näin projektin aikainen lisämyynti on tehokasta ja kannattavampaa.

Digitaalisella työkalulla vältät virheelliset asennukset

Projektin alkaessa urakoitsijan valmistelutyöt liittyvät osakkaiden huoneistoissa tehtäviin töihin. Jokaisesta huoneistosta on oltava tilaus ja sen pohjalta osakkaan vahvistama huoneistokortti, jossa kaikki huoneistoon asennettavat tuotteet on esitetty.

Parhaassa tapauksessa huoneistokohtaiset tiedot on kerätty jo kilpailutusta ennen rakennuttajakonsultin tai taloyhtiön toimesta digitaaliseen tietopankkiin, jolloin töihin ryhtyminen on mutkatonta.

Perinteisesti huoneistokatselmuksien tehottomuus ja paperilappujen pyörittely on aiheuttanut ajanhukkaa. Osakkaiden pyytäessä tarjouksia erilaisista tuotteista urakoitsijan tuotetarjooma on ollut riittämätön. Tarjousrumba aiheuttaa sotkua ja jopa virheitä asennuksissa. Osakkaiden tilaukset ovat usein omilla paperilapuillaan ja samalla päivitetään useampia excel-taulukoita myynnin ja kalustetilausten seuraamiseksi.

Kun urakoitsija näkee sen vaivan, että kerää osakkaiden ja projektin muiden osapuolien yhteystiedot Taloinfoon, voivat kaikki sen jälkeen täyttää itse tarvittavat tiedot digitaaliseen ympäristöön. Osakkaan vastuulla on pitää omat yhteystietonsa ajan tasalla, tehdä materiaalivalinnat ja ilmoittaa urakoitsijalle mahdollisen vuokralaisen yhteystiedot. Suunnittelijat voivat lisätä Taloinfoon tarvittavat suunnitelmat, joita urakoitsija ja aliurakoitsijat tarkastella tarvittaessa. Sopimukset ja pöytäkirjat hyväksytetään sähköisellä allekirjoituksella, jolloin kaikille osapuolille jää allekirjoitettu dokumentti eikä papereita tarvitse tulostaa, kuljetella ja skannailla edestakaisin

Taloinfon avulla luot rakennushankkeelle hyvät onnistumisen edellytykset jo valmisteluvaiheessa

Taloinfo hoitaa kaiken tämän keskitetysti ja reaaliaikaisesti. Kun verkkokaupassa on tarpeeksi laajasti tuotteita, ovat omat toimitukset ja valikoiman ulkopuoliset tarjouspyynnöt poikkeustapauksia ja lisämyynti helposti saavutettua voittoa.

Voit määritellä huoneistotyypeittäin, mikä tarjottava tuote näkyy kenellekin. Huoneistokortit syntyvät automaattisesti osakkaiden valintojen perusteella. Näin kaikki urakan mukaiset huoneistokortit ovat järjestelmässä valmiina muutaman tunnin valmistelutyön tuloksena.

Osakasvalintojen jälkeen jäljellä on enää huoneistokortin hyväksyminen, joka onnistuu Taloinfossa sähköisesti, ilman toimistolla tulostettujen paperien kiikuttamista erikseen työmaalle allekirjoitettavaksi ja takaisin.

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 

Lataa opas tästä!