Blogi

Asukasmuutokset ja valintojen käsittely, kuinka rakennusalalla voidaan hallita valinnat digitaalisesti ja kuinka tehokas viestintä parantaa kannattavuutta saneeraus- ja uudiskohteissa? Miksi sähköinen viestintä on tätä päivää? Miten rakennusala muuttuu? Miten muuttuvassa markkinassa voidaan varmistaa hyvä kannattavuus ja varmistaa laadukas lopputulos? Homerun.net blogi on oivallinen paikka perehtyä tehokkaisiin ratkaisuihin rakennusalalla.

About

Otto Laurila

Recent Posts

YIT panostaa asiakaspalveluun ja tehokkuuteen asumisoikeus ja Hitas-kohteissa

Posted by Otto Laurila on Jun 18, 2020 8:15:00 AM

Koskelan asuntokortteli rakentuu Koskelantien ja Kunnalliskodin risteävään kadunkulmaan Helsingissä. YIT Suomi Oy toimii kohteen pääurakoitsijana.

Koskelan kortteli
Kortteliin rakennetaan Hekan vuokra-, Hason asumisoikeus- ja Hitas omistusasuntoja. Kokonaisuus sisältää yhteensä 365 asuntoa. Suuren kohteen sisustusvalinnat ja asiakaspalvelu hoidetaan HomeRun.net palvelulla.YIT:n tavoitteena oli hoitaa sisustusvalinnat ja asukasviestintä ammattimaisesti ja tehokkaasti. HomeRunin sisustusvalintatyökalusta löytyy tarvittavat ominaisuudet koko prosessin automatisointiin, verrattain kevyillä panostuksilla.


HomeRunin käyttöönotto oli yksinkertaista ja suoraviivaista. Apuja on saanut aina tarvittaessa.” - kiteyttää työmaainsinööri Maarit Martin, YIT Suomi Oy:ltä

HomeRunin edut korostuvat erityisesti suurissa kohteissa joissa sisustusvalintavalikoimien, huoneistokorttien, lisätarjousten ja tilauslistojen luominen on helppoa.

Uudistunut HomeRun on laajentunut hyvin uudistuotantoa tekevien yritysten keskuudessa. “On hienoa että suomen suurin rakentaja luottaa meihin” kertoo HomeRunin toimitusjohtaja Otto Laurila.

Miten kaikki tämä hoituu käytännössä rakentajan näkökulmasta? Voit nyt kokeilla HomeRun.net-palvelua veloituksetta 60 päivän ajan. Aloita kokeilujaksosi klikkaamalla alle!

KOKEILE ILMAISEKSI

HomeRun.net palvelee yli 130 asiakasyritystä rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin, asukastiedottamiseen ja projektinhallintaan. HomeRun.net on kehitetty yhdessä rakennusalan suurimpien toimijoiden kanssa.

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita.

 

Topics: Case Studies, Referenssit, Asiakkuudet

Laadukkaissa kodeissa voi asua tyytymättömiä asiakkaita

Posted by Otto Laurila on Sep 3, 2019 10:13:07 PM

Suomessa rakennetaan maailman mittakaavassa erittäin laadukkaita koteja, laadukkaissa kodeissa voi kuitenkin asua tyytymättömiä asiakkaita.

Parhaimmillaan rakennus- tai korjausrakennushanke jättää jälkeensä paljon hyvää ja tyytyväisen mielen kaikille osapuolille, kuten perheille uusissa kodeissaan, sijoittajille ja isännöitsijöille.


Asiakastyytyväisyys

Tyytyväiset asiakkaat ovat paras keino vahvistaa tulevaisuuden tilauskantaa ja esimerkiksi asuntojen myyntiä. Kun sijoittaja on kaikin puolin tyytyväinen, hän ostaa lisää, ja kun isännöitsijä on tyytyväinen, hän voi taloyhtiöistään tuoda uusiaasiakkaita rakennuttajalle.

Rakennushankkeen onnistumista voidaan mitata monella mittarilla ja monesta näkökulmasta. Rakennusliikkeen näkökulmasta parhaat mittarit ovat asiakastyytyväisyys ja yksinkertaisesti raha, eli kuinka paljon projekti jättää heille katetta.

Oikeasti onnistuneen rakennushankkeen ainekset

Rakennushankkeessa onnistuminen vaatii työntekijöiden rautaista ammattitaitoa ja hyvää johtamista. Näillä itsessään ei kuitenkaan vielä saavuteta muuta kuin teknisesti laadukas ja kestävä lopputulos. Jopa hyvin laadukkaassa kodissa asuva asiakas, tehokkaasti saneeratun kiinteistön isännöitsijä tai vähällä työllä selvinnyt valvoja saattaa olla tyytymätön rakennusliikkeen palveluun.

Nimenomaan palvelullinen laatu nousee nykyisin rakennusalallakin suureen rooliin.

Rakennusliikkeillä on palveltavanaan monta eri tahoa toimialasta ja projektien luonteesta riippumatta. Otetaan esimerkiksi vaikka pientalorakentaja. Pientalorakentajan täytyy projektissa palvella ja viestiä onnistuneesti:

  • talopaketin ostajalle eli rakennuttajalle
  • valvojalle
  • erilaisille työnjohtajille
  • suunnittelijalle
  • viranomaisille sekä tietenkin
  • omille alihankkijoille.

Lisäksi rakennusliike voi joutua valvomaan omien alihankkijoiden viestintää asiakkailleen.

Palvelullisesti mönkään menneessä projektissa kaikki osapuolet ovat tyytymättömiä palveluun. Esimerkiksi työnjohtajat ovat kaivelleet tarvittavia dokumentteja ties mistä, ja asiakas on joutunut ramppaamaan rakennusliikkeen toimistolla paperinipun kanssa tekemässä valintoja pahimmillaan useaan kertaan.

Täysin onnistuneessa projektissa nämä kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, saavat vastinetta rahoilleen tai hyvän katteen keikastaan.

Hyvää palvelua helposti

Nykyaikainen ostaja osaa yleensä vaatia ja odottaa hyvää palvelua. Rakennusliikkeet eivät tarvitse ihmeitä voidakseen tarjota sitä asiakkailleen sujuvasti. Esimerkiksi pintamateriaalien valitseminen omaan asuntoon voi parhaimmillaan olla helppoa ja nopeaa sähköisiä palvelukanavia avuksi käyttäen.

Yksi kanava, josta kaikki tarpeellinen tieto löytyy, on monesti viestinnällisen katastrofin pelastus.

Kun helpot valinnat tuodaan yhteen kanavaan ja mahdollistetaan, että asiakas voi käydä esimerkiksi tavarantoimittajan showroomissa katsomassa tuotteita, voidaan saavuttaa huomattava ajansäästö ja säästää sekä myyjän että asiakkaan aikaa. Samalla palvelu ja viestintä on helpompi keskittää.

 

Kaipaatko lisää ratkaisuja asiakastyytymättömyyteen ja projektien tehottomuuteen?
Lataa meidän rakentajan opas, jossa ilmaisia vinkkejä sivukaupalla.

Rakentajan opas

 

Team HomeRun aloitti toimintansa!

Posted by Otto Laurila on Jun 19, 2019 4:21:56 PM

 

HomeRun.net palvelun asiakkaista koostuva Team HomeRun tapasi ensimmäistä kertaa 16.5.2019 Scandic Aviacongressissa Vantaalla. Tapahtumassa keskusteltiin HomeRun.net palvelun viimeisimmistä päivityksistä ja äänestettiin tulevaisuuden tuotekehityspanostuksista.


Team HomeRunissa kokoontui YIT:n, Peabin, Lehdon, Bravidan, Firan, HSSR:n ja Eerika Consultingin edustajat.

HomeRun.net:in tuotekehitysjohtajan Heikki Niskasen vetämässä tilaisuudessa saatiin hyviä ehdotuksia uuden HomeRun.net palvelun kehittämistä varten.

– Asiakaskeskeisen tuotekehitys helpottaa priorisointia ja varmistaa että kehitämme oikeita ja tarpeellisia asioita. Team HomeRunin jäsenet toimivat erilaisissa yrityksissä ja erilaisissa rooleissa. Ihmisten yhteistyöllä saamme kehitettyä entistä paremman palvelun, Heikki Niskanen kertoo.

Team HomeRun kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

– Tämä on meille todella mielekäs tapa parantaa toimintaamme. Team HomeRun edustaa Suomen kiinteistöalan terävintä kärkeä. Heidän kanssa on hyvä kehittää palveluita, HomeRun.net palvelun toimitusjohtaja Otto Laurila toteaa.

Taloinfo.com on nyt HomeRun.net.

Taloinfo.com vaihtoi nimensä tukeakseen vahvaa kansainvälistymistä, palvelun uusi nimi on HomeRun.net. Yrityksen juridiset tiedot, kuten y-tunnus pysyy samana.

 

Taloinfo.com on nyt HomeRun.net

Posted by Otto Laurila on Jun 5, 2019 8:00:00 AM

 

animaatio_homerun_lyhyt

Taloinfo.com -palvelun nimi on muuttunut HomeRun.net -palveluksi. Yhtiön markkinointinimi, sekä ohjelmistopalvelun nimi muutettiin tukemaan vahvaa kansainvälistymistä Pohjoismaissa.

Vanhat taloinfo.com osoitteet tulevat toimimaan myös jatkossa ja uuteen Homerun.net palveluun kirjaudutaan osoitteesta app.homerun.net.

Taloinfopistecom Oy:n toiminimi muuttuu myöhemmin vuonna 2019. Uusi toiminimi on Homerunbynet Oy. Nimenmuutos ei vaikuta muihin yrityksen juridisiin tietoihin kuten Y-tunnukseen tai pankkitietoihin.

Markkinointinimi HomeRun.net otettiin käyttöön 22.5.2019 ja uusi virallinen toiminimi otetaan käyttöön viimeistään 1.7.2019 alkaen.

Asuntohankkeet digitalisoituvat

Sähköinen viestintä ja sisustusvalinnat ovat viime vuosina yleistyneet. Yritykset haluavat tehostaa toimintaansa, vähentää rutiininomaisten töiden määrää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Panostamme voimakkaasti kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen koska toimialalla on kysyntää ja palveluiden kehittämiselle tarvetta. Vahvasta pohjoismaisesta palvelutarjonnasta hyötyvät myös nykyiset asiakkaat sillä suurempi markkina mahdollistaa suuremmat panostukset.

Homerun.net on asiakasmäärältään pohjoismaiden suurin asuntohankkeisiin keskittyvä palvelu. Liikevaihdon kasvu on kiihtynyt ja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15 prosenttia korkeampi vuoteen 2018 verrattuna. Kasvunäkymät säilyvät vahvana myös tulevaisuudessa, toteaa Homerunbynet Oy:n toimitusjohtaja Otto Laurila.

Lisätietoja:

Otto Laurila, +358 44 284 0278

toimitusjohtaja

Homerunbynet Oy

 

Sekava narinalista tarhauttaa kaikkia ja heikentää asukaskokemusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:03:00 AM

Korjausrakennusprojektin takuuaika on kaksi vuotta

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan saneerausprojektin takuuaika on kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty. Ensisijaisesti takuuajan vastuu on korjausvastuuta. Urakoitsija ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi muiden toimenpiteistä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai luonnollisesta kulumisesta.

YSE 1998:n vastuunrajoituslausekkeen mukaisesti urakoitsija vastaa takuuajan jälkeen ainoastaan sellaisista virheistä, joiden näytetään aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä, jota tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana.

Urakoitsija toimittaa osakkaille takuuajan tarkastuslistan

Käytännössä urakoitsijan törkeä laiminlyönti voi täyttyä, jos urakoitsija on esimerkiksi selvästi rikkonut voimassa olleita rakennusmääräyksiä tai laiminlyönti on aiheuttanut selvän terveysriskin. Takuuajan jälkeinen vastuu on voimassa 10 vuotta vastaanottotarkastuksesta tai kohteen käyttöönotosta.

Normaali tapa vuositarkastuksessa on, että urakoitsija toimittaa asunnon omistajille etukäteen niin sanotut narinalistat, joihin tulee merkitä mahdollisesti havaitut virheet, jotka käydään sitten tarkastuksen yhteydessä läpi.

Osakkeenomistajat täyttävät listat oman huoneistonsa osalta. Asunto-osakeyhtiö huolehtii puolestaan yhteisten tilojen virheiden ilmoittamisesta. Vuositarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Käsin täytetty vika- ja puutelista turhauttaa

Virheiden ilmoittamiseen kannattaa tarjota sähköinen kanava, jossa osakkeenomistaja voi hyödyntää esimerkiksi puhelinta kuvien ottamista varten. Käsin täytetty vika- ja puutelista on turhauttava sekä ilmoittajan että vastaanottajan kannalta.

Mikäli vika- ja puutelistauksessa ei käytetä mitään digitaalista työkalua, joka selkeyttäisi vastuiden jakamista, tai edes kokoaisi puutteet samaan paikkaan, voi takuukorjausten tekeminen ja tilastojen kerääminen olla tuskaista. Kun työkalu takuukorjauksiin on kunnossa, on omaa toimintaa helppo kehittää.

Mutkaton takuupalvelu lisää asiakastyytyväisyyttä

Taloinfon avulla voit suoraan luokitella ovatko viat normaalia kulumista, huollosta aiheutuvia virheitä vai urakoitsijan vastuuseen kuuluvia.

Saadessasi asukkaalta suoraan vika- ja puutelistauksen sähköisessä muodossa, voit jakaa korjausvastuut helposti ja muokata raportteja esimerkiksi aliurakoitsijoittain. Asukas saa selkeän vastauksen, mitkä asioista kuuluvat urakoitsijan takuun piiriin, mitkä ovat asukkaan omalla vastuulla ja mitkä viat taas johtuvat luonnollisesta kulumisesta.

Koko takuuajan prosessi selkeytyy huomattavasti kun se tuodaan yhteen ympäristöön. Esimerkiksi, mikäli asukas reklamoi itse toimittamastaan hanasta ja urakoitsijan takuu ei siltä osin ole voimassa, löytyy tieto huoneistokortista helposti muutostöiden kohdalta.

Vika- ja puutelistojen nopealla ja asiallisella käsittelyllä jätät hyvän kokemuksen sekä isännöitsijälle, taloyhtiön hallitukselle että asukkaille. Tämä saattaa olla hyvin ratkaiseva seikka kun neuvottelette seuraavasta urakasta.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 

Lataa opas tästä!

 

Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:01:00 AM

Kun aika on tiukassa eikä laadusta tingitä, on paras työkalu digitaalinen

Rakennusliikkeen kannattaa varmistaa oman tiimin sisällä, että myös viestintään ja saneerausprojektin hallintaan käytettävät digitaaliset työkalut ovat varmasti hallussa.

Oikeat työkalut ja oikeisiin asioihin keskittyminen ovat keskeisiä palvelun laadun kehittämisessä. Työnjohtajan aika on korjaustyömaalla todella tiukassa, mutta tuotannollisen laadun valvonnan ja muiden työtehtävien lisäksi täytyy kyetä palvelemaan asukkaita ja viestimään heille jopa itsestäänselviltä vaikuttavista asioista.

Asiakaspalvelu rakennustyömaalla vaatii lujaa ammattitaitoa, oikeaa asennetta, riittävää henkilöstöä ja oikeita työkaluja. Työkalujen ollessa kunnossa ja oikein käytössä, jää työnjohdolle enemmän aikaa keskittyä työn johtamiseen ja tuotannollisen laadun varmistamiseen.

Digitaalisten työkalujen käyttö rakennushankkeissa on lähes välttämätöntä ja siksi kannattaakin varmistaa, että työkaluista saatava hyöty ja niiden käyttäjien osaaminen ovat oikealla tasolla. Työkaluja valitessa on tarpeen miettiä tarkkaan, mihin niitä halutaan käyttää: työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, raportointiin vai asiakaspalveluun?

Asukasinfo on urakoitsijan ensimmäinen kontakti asukkaisiin

Korjausrakennushanketta edeltää tyypillisesti asukasinfo, johon kaikki asukkaat kutsutaan kuulemaan yleistä tietoa urakasta. Asukasinfossa käydään läpi projektin kulku, mitä se tarkoittaa asukkaille, milloin huoneistoissa ei voi asua ja niin edelleen.

Asukasinfo on rakennusliikkeen tiimin ensimmäinen kosketus taloyhtiön asukkaisiin ja siksi erittäin merkittävä urakan onnistumisen kannalta. Kun asukkaat saadaan hyvällä mielellä mukaan, sujuu projekti hyvin.

Asukasinfossa tärkeässä roolissa ovat urakoitsijan tuottama infomateriaali ja esittely projektin kulusta. Tämä menee usein ammattilaisen rutiinilla, mutta samalla pienemmälle huomiolle jää asukkaiden tarpeiden kuunteleminen ja projektin tiedottamisen esittely.

Kun asukas kokee että hänen tarpeitaan kuunnellaan ja tiedottaminen on hoidettu esimerkillisesti, lähtee projekti käyntiin paljon positiivisemmalla asenteella molemmin puolin. Jos asukas kokee ettei saa ääntään kuuluviin eikä projektissa ole mitään tarttumapintaa asiakaspalveluun, löytyykin taloyhtiöstä yhtäkkiä paljon hankalia osakkaita. Materiaalivalintoihin liittyviä kysymyksiä vyöryy joka puolelta, tiedottaminen on puutteellista ja ongelmia on enemmän kuin niitä ehditään ratkaista.

Asukasinfosta tiedottaminen on hyvä hoitaa kirjeellä hyvissä ajoin ennen itse tilaisuutta Taloinfon tiedotustyökalulla, joka on integroitu postin automatiikkaan. Paras tapa hoitaa urakan aikainen tiedotus ja viestintä, on kertoan asukkaille Taloinfosta ja pyytää kaikkia rekisteröitymään palveluun. Näin kaikki asukkaat on helppo tavoittaa myös kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi vesi-, tai viemärinkäyttö-katkon sattuessa lyhyellä varoitusajalla.

Osakasvalintojen tekeminen helpoksi lisää myyntiä

Yksi aikaa vievä osuus korjausrakennusprojektissa on osakkaiden materiaalivalintojen kerääminen ja ajan tasalla pitäminen. Taloinfon kaltaisella digitaalisella työkalulla yksinkertaistat tätä prosessia ja vältyt ylimääräiseltä työltä. Tuntien urakka hoituu minuuteissa.

Taloinfon asukassivulle voidaan tuoda myös projektin materiaalivalinnat verkkokauppa-ominaisuuden avulla. Näin osakkaille syntyy heti käsitys urakassa uusittavista kalusteista ja mitä parempilaatuisia vaihtoehtoja on tarjolla.

Välttääksesi osakkaiden itse toimittamia kalusteita tai ylimääräisiä tarjouspyyntöjä yksittäisistä kalusteista, on saneerausta edeltävässä asukasinfossa hyvä esitellä riittävän laaja tuotevalikoima. Näin projektin aikainen lisämyynti on tehokasta ja kannattavampaa.

Digitaalisella työkalulla vältät virheelliset asennukset

Projektin alkaessa urakoitsijan valmistelutyöt liittyvät osakkaiden huoneistoissa tehtäviin töihin. Jokaisesta huoneistosta on oltava tilaus ja sen pohjalta osakkaan vahvistama huoneistokortti, jossa kaikki huoneistoon asennettavat tuotteet on esitetty.

Parhaassa tapauksessa huoneistokohtaiset tiedot on kerätty jo kilpailutusta ennen rakennuttajakonsultin tai taloyhtiön toimesta digitaaliseen tietopankkiin, jolloin töihin ryhtyminen on mutkatonta.

Perinteisesti huoneistokatselmuksien tehottomuus ja paperilappujen pyörittely on aiheuttanut ajanhukkaa. Osakkaiden pyytäessä tarjouksia erilaisista tuotteista urakoitsijan tuotetarjooma on ollut riittämätön. Tarjousrumba aiheuttaa sotkua ja jopa virheitä asennuksissa. Osakkaiden tilaukset ovat usein omilla paperilapuillaan ja samalla päivitetään useampia excel-taulukoita myynnin ja kalustetilausten seuraamiseksi.

Kun urakoitsija näkee sen vaivan, että kerää osakkaiden ja projektin muiden osapuolien yhteystiedot Taloinfoon, voivat kaikki sen jälkeen täyttää itse tarvittavat tiedot digitaaliseen ympäristöön. Osakkaan vastuulla on pitää omat yhteystietonsa ajan tasalla, tehdä materiaalivalinnat ja ilmoittaa urakoitsijalle mahdollisen vuokralaisen yhteystiedot. Suunnittelijat voivat lisätä Taloinfoon tarvittavat suunnitelmat, joita urakoitsija ja aliurakoitsijat tarkastella tarvittaessa. Sopimukset ja pöytäkirjat hyväksytetään sähköisellä allekirjoituksella, jolloin kaikille osapuolille jää allekirjoitettu dokumentti eikä papereita tarvitse tulostaa, kuljetella ja skannailla edestakaisin

Taloinfon avulla luot rakennushankkeelle hyvät onnistumisen edellytykset jo valmisteluvaiheessa

Taloinfo hoitaa kaiken tämän keskitetysti ja reaaliaikaisesti. Kun verkkokaupassa on tarpeeksi laajasti tuotteita, ovat omat toimitukset ja valikoiman ulkopuoliset tarjouspyynnöt poikkeustapauksia ja lisämyynti helposti saavutettua voittoa.

Voit määritellä huoneistotyypeittäin, mikä tarjottava tuote näkyy kenellekin. Huoneistokortit syntyvät automaattisesti osakkaiden valintojen perusteella. Näin kaikki urakan mukaiset huoneistokortit ovat järjestelmässä valmiina muutaman tunnin valmistelutyön tuloksena.

Osakasvalintojen jälkeen jäljellä on enää huoneistokortin hyväksyminen, joka onnistuu Taloinfossa sähköisesti, ilman toimistolla tulostettujen paperien kiikuttamista erikseen työmaalle allekirjoitettavaksi ja takaisin.

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 

Lataa opas tästä!

 

Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:00:00 AM

Palvelun laatu ratkaisee kilpailutuksen yhä useammin ja katteiden ollessa pieniä täytyy välineiden ja toimintatapojan olla loppuun asti hiottuja.

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät tässä juoksussa pärjää.

Kun taloyhtiö ryhtyy kilpailuttamaan korjaushanketta, ovat urakoitsijan valintaan vaikuttavia tekijöitä muun muassa tarjottu hinta, urakointiyrityksen taloustilanne ja maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa sekä niin sanottu toiminnallinen laatu, joka on nykypäivänä yhä merkittävämpi tekijä tilaajien tehdessä päätöstä.

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asumaan muualla osan rakennustöiden ajasta. On selvää, että asukkaat odottavat urakoitsijalta aktiivista viestintää ja avointa tiedottamista korjausrakennushankkeen eri vaiheista.

Nykyisin asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa vain kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät. Alalla erottuvat edukseen ne yritykset, jotka kehittävät jatkuvasti asukkaiden urakan aikaista asiakaskokemusta ja kykenevät avoimeen viestintään projektin alusta saakka.

Tiedonkulun laatuun voi vaikuttaa jo kilpailutusta edeltävän korjaustarpeen kartoituksen aikana

Taloyhtiö lähtee liikkeelle korjausrakennushankkeessa kartoittamalla mitä kiinteistössä täytyy peruskorjata ja kuinka laajoista korjauksista on kyse. Tämä toteutetaan yleensä isännöitsijän valitseman rakennuttajakonsultin johdolla.

Tässä yhteydessä huoneistoissa asuvilta osakkailta tai vuokralaisilta kysellään erilaisilla lomakkeilla, että millaisessa kunnossa huoneiston kylpyhuone, keittiö, pinnat, patterit ynnä muut ovat.

Usein rakennuttajakonsulttina toimiva insinööritoimisto myös kartoittaa, kuinka paljon osakkaat ovat omatoimisesti remontoineet ja uusineet huoneistoissaan esimerkiksi kylpyhuoneita ja keittiöitä, ja kuinka paljon taloyhtiössä on halukkuutta tilata laajempia keittiö- ja kylpyhuoneremontteja lähestyvän taloyhtiö-hankkeen yhteydessä.

Jos jo kartoitusvaiheessa käytössä on digitaalinen työkalu, ollaan hyvässä vauhdissa kohti parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa saneerausprojektia. Näin huoneistoista kerätty tieto, kuten aiemmin tehdyt remontit, sekä tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtävän remontin materiaalivalinnat ja huoneistokortit, ovat kaikkien helposti saatavilla ja ennen kaikkea ajan tasalla.

Insinööritoimisto kohtaa samat viestinnän aiheuttamat haasteet kuin urakoitsija

Rakennuttajakonsulttina toimivan insinööritoimiston vastuulla on kartoittaa korjausten tarve kiinteistössä sekä osakkaiden halukkuus teettää remontteja omissa huoneistoissaan. Kerätyn tiedon pohjalta insinööritoimisto luo tarjouspyynnön ja yhdessä isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen kanssa kilpailuttaa urakoitsijan hankkeelle.

Insinööritoimistolla on siis tärkeä rooli hankkeen alkuvaiheessa tarpeen kartoittamisessa, urakoitsijan valinnassa ja usein tästä kaikesta tiedottamisessa taloyhtiölle. Ihannetilanteessa viestintä, kartoittaminen ja kilpailuttaminen voidaan hoitaa yhdellä digitaalisella välineellä.

Kun osakkaat ja vuokralaiset pääsevät vastaamaan kyselyihin suoraan verkossa, sen sijaan että rakennuttajakonsultti kulkee ovelta ovelle paperilomakkeiden tai excelien kanssa, on huoneistojen kartoitus on helppo toteuttaa. Kaiken informaation voi kerätä projektipankkiin ja sen jakaminen on helppoa hallitukselle, isännöitsijälle ja urakoitsija-ehdokkaille.

Digitaalisen viestinnän hallinta on kilpailuetu

On fiksuinta, että asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi digitaalinen työkalu. Näin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa ei sakkaa, vaikka vastaava työnjohtaja olisi lomalla.

Kun urakoitsija kykenee osoittamaan tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa, on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Taloinfo kilpailutuksen työkaluna

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia. Usein tilaaja osaakin kysyä, että käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita.

Taloinfon käyttö urakkaneuvotteluissa työkaluna ja neuvotteluvalttina on kannattavaa. Usein urakoitsijat luovat Taloinfoon niin sanotun esimerkkiprojektin jo ennen neuvotteluja, näin tilaajalle voidaan näyttää asukkaan näkymä ja Taloinfon huoneistosivu, josta näkyy alustavat aikataulut ja muu tarpeellinen tieto. Tilaaja saa heti oikeanlaisen kuvan toimijan avoimuudesta.

Taloinfon avulla tarjouspyyntömateriaali on helppo jakaa. Luo toimiva kansiorakenne ja kutsu urakoitsijat projektiin vierailijoiksi oikeilla näkyvyys-asetuksilla. Taloyhtiön kuntokatselmukset on mahdollista hoitaa Taloinfon tarkastus-sovelluksella. Voit selata tai tallentaa raportteja älypuhelimellasi.

Kun insinööritoimisto on kilpailuttanut urakoitsijan, jää se usein valvojan rooliin. Toisinaan urakkaan valitaan kolmannen osapuolen valvoja ulkopuolisesta yrityksestä. Usein taas hanke- ja mahdollisesti toteutussuunnittelunkin tehnyt yritys saa valvonnan hoidettavakseen.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 


Lataa opas tästä!

 

 

Topics: Insider, News

Opas

New call-to-action