Sekava narinalista tarhauttaa kaikkia ja heikentää asukaskokemusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:03:00 AM

Korjausrakennusprojektin takuuaika on kaksi vuotta

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan saneerausprojektin takuuaika on kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty. Ensisijaisesti takuuajan vastuu on korjausvastuuta. Urakoitsija ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi muiden toimenpiteistä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai luonnollisesta kulumisesta.

YSE 1998:n vastuunrajoituslausekkeen mukaisesti urakoitsija vastaa takuuajan jälkeen ainoastaan sellaisista virheistä, joiden näytetään aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä, jota tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana.

Urakoitsija toimittaa osakkaille takuuajan tarkastuslistan

Käytännössä urakoitsijan törkeä laiminlyönti voi täyttyä, jos urakoitsija on esimerkiksi selvästi rikkonut voimassa olleita rakennusmääräyksiä tai laiminlyönti on aiheuttanut selvän terveysriskin. Takuuajan jälkeinen vastuu on voimassa 10 vuotta vastaanottotarkastuksesta tai kohteen käyttöönotosta.

Normaali tapa vuositarkastuksessa on, että urakoitsija toimittaa asunnon omistajille etukäteen niin sanotut narinalistat, joihin tulee merkitä mahdollisesti havaitut virheet, jotka käydään sitten tarkastuksen yhteydessä läpi.

Osakkeenomistajat täyttävät listat oman huoneistonsa osalta. Asunto-osakeyhtiö huolehtii puolestaan yhteisten tilojen virheiden ilmoittamisesta. Vuositarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Käsin täytetty vika- ja puutelista turhauttaa

Virheiden ilmoittamiseen kannattaa tarjota sähköinen kanava, jossa osakkeenomistaja voi hyödyntää esimerkiksi puhelinta kuvien ottamista varten. Käsin täytetty vika- ja puutelista on turhauttava sekä ilmoittajan että vastaanottajan kannalta.

Mikäli vika- ja puutelistauksessa ei käytetä mitään digitaalista työkalua, joka selkeyttäisi vastuiden jakamista, tai edes kokoaisi puutteet samaan paikkaan, voi takuukorjausten tekeminen ja tilastojen kerääminen olla tuskaista. Kun työkalu takuukorjauksiin on kunnossa, on omaa toimintaa helppo kehittää.

Mutkaton takuupalvelu lisää asiakastyytyväisyyttä

Taloinfon avulla voit suoraan luokitella ovatko viat normaalia kulumista, huollosta aiheutuvia virheitä vai urakoitsijan vastuuseen kuuluvia.

Saadessasi asukkaalta suoraan vika- ja puutelistauksen sähköisessä muodossa, voit jakaa korjausvastuut helposti ja muokata raportteja esimerkiksi aliurakoitsijoittain. Asukas saa selkeän vastauksen, mitkä asioista kuuluvat urakoitsijan takuun piiriin, mitkä ovat asukkaan omalla vastuulla ja mitkä viat taas johtuvat luonnollisesta kulumisesta.

Koko takuuajan prosessi selkeytyy huomattavasti kun se tuodaan yhteen ympäristöön. Esimerkiksi, mikäli asukas reklamoi itse toimittamastaan hanasta ja urakoitsijan takuu ei siltä osin ole voimassa, löytyy tieto huoneistokortista helposti muutostöiden kohdalta.

Vika- ja puutelistojen nopealla ja asiallisella käsittelyllä jätät hyvän kokemuksen sekä isännöitsijälle, taloyhtiön hallitukselle että asukkaille. Tämä saattaa olla hyvin ratkaiseva seikka kun neuvottelette seuraavasta urakasta.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 

Lataa opas tästä!