3 fördelar med HomeRun enligt Derome Mark & Bostad

Derome Mark & Bostad är en stor koncern som arbetar med nyproduktion av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter på flera platser runtom i västra och södra Sverige och Mälardalen. De har sedan en tid tillbaka använt sig av HomeRun för sina bostadsprojekt och kan konstatera några betydande faktorer som haft en positiv inverkan på verksamheten.

I klippet ovan kan du höra hela berättelsen och här följer en sammanfattning.

 

💻 Ett användarvänligt system

När Annika Holmström, kundansvarig på Derome, berättar om upplevelsen av HomeRuns digitala verktyg lyfter hon just användarvänligheten som en av fördelarna. Av de många system som finns på marknaden anser hon att det som varit som mest tidsbesparande med HomeRun är att det är enkelt att använda.

 

💸 “För oss var det en kostnadsfråga.”

Något som underlättar arbetet och är tidsbesparande har ofta också effekten att det minskar kostnaderna.

Annika berättar att de befann sig i ett skede där den tidigare systemleverantören blev för dyr och det därför var aktuellt att se över andra alternativ.

- För oss var det en kostnadsfråga, men också funktion och ganska mycket supportproblematik som jag upplevde att vi blev bemötta på ett annat sätt med HomeRun, förklarar hon.

👩🏻‍💻 Flexibilitet och tillmötesgående kundsupport 

Initialt var det kostnadseffektiviteten som lockade Derome till HomeRun men ganska snart upptäckte de ytterligare fördelar. Annika beskriver att kundsupporten överträffat hennes förväntningar och att hon inte var beredd på den flexibilitet och välvilja hon blivit bemött med.

Att HomeRun är flexibelt har varit av stor betydelse för Derome eftersom de arbetar brett med många olika divisioner som har olika behov. 

– Framför allt så upplever jag att HomeRun är väldigt lyhörda när det kommer till våra önskemål och förslag, och det har varit väldigt värdefullt för oss, avslutar Annika.

Sammanfattningsvis är det priset, tidsbesparingar och användarvänligheten som gör att Annika kan rekommendera HomeRun till tidigare arbetskollegor och andra personer i branschen.

Upplever ni problem i kommunikationen kring era byggnadsprojekt? Tveka inte att höra av er till våra experter!

BOKA DEMO