Albin på TB Gruppen först att använda HomeRun Service 🛠

Ett verktyg för enklare hantering av eftermarknad och inkommande felanmälningar har utvecklats tillsammans med kunder i både Sverige och Finland och har nu satts i drift. Albin Samuelsson, Affärschef på TB gruppen är först ut att testa HomeRun Service i Sverige. 

Det började redan för ett år sedan då första prototypen tog sin form. Med hjälp av kunder i både Sverige och Finland gjordes en storsatsning på det nya digitala verktyget. HomeRuns utvecklare har lagt många timmar på den nya modulen som nu är i drift för de första kunderna.

 

Först ut i Sverige är TB Gruppen 🇸🇪

TB-Gruppen utformar ett modernt samhälle. De utvecklar, bygger, äger och förvaltar fastigheter i Västsverige och Stockholm/Uppsala och använder redan HomeRun sedan tidigare i sina projekt för kommunikation och tillvalshantering.

Albin Samuelsson, affärschef på TB gruppen, är mycket positiv till den nya funktionen och har nu startat upp HomeRun Service i ett första projekt. Albins första känsla den nya modulen är att det är ett användarvänligt och enkelt system som är lätt att känna igen sig i. Sedan tidigare har TB Gruppens kunder fyllt i webbformulär via deras egna hemsida när de anmält fel i sin bostad och sedan har projektledarna skött allt genom mejl och sammanställt informationen i excel listor.

 

"Min första känsla är att HomeRun Service är
användarvänligt, enkelt och lätt
att
känna igen sig i"


TB Gruppens projekt Syrenlunden där
HomeRun används från projektstart

 

De har kommunicerat med de boende genom mejl och haft olika projekt sidor för information och dokumentering. Nu sköts alla delar i HomeRun och det sparar dem både tid och pengar, menar Albin. 

Albin avslutar med att rekommendera andra till att använda HomeRun i sina bostadsprojekt.
-HomeRun är så lätt att använda. Att ha allt samlat på samma ställe i en lång projektprocess med allt ifrån tillval till garantiärenden gör processen väldigt enkel och tydlig. Inte bara för oss utan även för våra bostadsköpare och entreprenörer, säger han.

 

Vad är HomeRun Service? 🛠

HomeRun Service är ett eftermarknadssystem för att samla felanmälningar som kommer in efter att projektet är utfört eller i förvaltning. Modulen går att applicera på projekt där HomeRun används från start men också i bolag och projekt som idag saknar ett smart verktyg för att hantera inkommande felanmälningar. 


De boende har ett eget inlogg till portalen och gör enkelt sina felanmälningar direkt i HomeRun. När de boende använder HomeRun läggs anmälningarna direkt under projektet med filtrering på olika nivåer för att det ska bli enkelt att ha en överblick.

Genom att samla alla felanmälningar i HomeRun slipper eftermarknadsansvarig få in alla anmälningar via mejl och telefon. Alla anmälningar sorteras rätt från början och både eftermarknadsansvarig, entreprenörer och boende kan följa status på ärendet.

 

Många smarta funktioner💡

En annan fördel är att eftermarknadsansvarig enkelt kan delegera ut uppdragen till rätt entreprenör och de måste rapportera en kvittens på utförd reparation. På detta sätt skapas ett tryggare arbetsflöde. 

När den boende har fått sitt ärende hanterat kan de enkelt skicka in feedback till TB gruppen som automatisk hamnar under rätt ärende och bostad.

För TB gruppen handlar det om olika typer av felanmälningar. Reklamationstiden sträcker sig från godkänd slutbesiktning till 6 månader efteråt. Då kan de enkelt skapa en felanmälningsperiod för den tiden. När det sedan går över till garantitid skapas en ny period för att enkelt kunna skilja på de olika anmälningarna

 

En efterlängtad modul i HomeRun 🏘

HomeRun Service är en efterlängtad modul för många av våra kunder och kan nu läggas till i HomeRuns portfölj av digitala lösningar för bostadsprojekt.
Är du nyfiken och i behov av mer struktur i ditt arbete som eftermarknadsansvarig?
Då har du chansen att få vara med och påverka HomeRun Service ytterligare. Kontakta oss för vidare information.

 

 

BOKA DEMO