Vika ja puutehallinta jäänyt jälkeen? Hallitse puutteet ja viat HomeRun Servicellä

Posted by Valtteri Kautto on Apr 29, 2021 10:39:32 AM

HomeRunin uusin lisäominaisuus on HomeRun Service, jonka kautta asukkaat voivat helposti ilmoittaa asumiseen liittyviä vikoja ja puutteita. Palvelun avulla onnistuu myös asukkaiden tekemien vikailmoitusten dokumentointi ja hallinnointi. 

Rakennusalalla muuttotarkastus ja takuukorjausprosessit ovat jääneet digitalisaation kehityksestä jälkeen. Takuu- ja vuosikorjaukset aiheuttavat harmaita hiuksia niin asukkaille kuin urakoitsijoillekin. Syy löytyy usein korjauksiin liittyvän viestinnän tehottomuudesta. Vika- ja puutelistat tehdään paperilappusille, eivätkä asiakkaat pysty seuraamaan korjausten etenemistä.

HomeRun Service yksinkertaistaa puute- ja vikailmoituksiin liittyvää viestintää sekä helpottaa vikailmoitusten hallinnointia. Kaikki ilmoitukset ja tehdyt päätökset on helppo kirjata palveluun mobiililaitteella tai selaimella. Tieto on sovelluksen ansiosta välittömästi saavutettavissa, helposti hallittavassa muodossa ja oikeiden henkilöiden ulottuvilla. 

Helppokäyttöinen ja luotettava valinta

HomeRun Servicen avulla kerätty ja dokumentoitu tieto parantaa asiakaskokemusta, säästää aikaa ja vähentää virheiden syntymistä. Palvelun avulla myös korjauksen hyväksyntä ja dokumentointi onnistuu vaivattomasti.

Asiakas pääsee HomeRun Servicen avulla ilmoittamaan vioista ja puutteista helposti asukassivun tai suoran linkin kautta, myös mobiilissa. Asiakkaan ilmoituksen jälkeen siirtyy tieto välittömästi eteenpäin. Pääkäyttäjä tekee päätöksen siitä, otetaanko vikahavainto työtehtäväksi. Palvelun avulla havaintojen vastuuttaminen on vaivatonta ja kaikki sovitut asiat jäävät palveluun talteen, jolloin niihin on helppo tarvittaessa palata.

HomeRun Service vähentää manuaalisesti tapahtuvan tiedon keräämisen ja tallentamisen tarvetta. Palvelun avulla päästään eroon esimerkiksi kyselylomakkeella tai paperilla kerätyistä puutelistoista, jotka täytyisi manuaalisesti syöttää eri työlistoille tai Exceliin. Takuu- ja vuosikorjauksiin kuuluvia töitä delegoidaan useille eri osapuolille, myös aliurakoitsijoille. HomeRun Servicen avulla kaikki tieto tallentuu välittömästi helposti käsiteltävään muotoon, johon kaikki asiaankuuluvat pääsevät käsiksi.

HomeRun Service muokattavissa yksilöllisiin tarpeisiin

HomeRun Service - illustration

HomeRun Service ja kaikki siihen liittyvät syöttölomakkeet, raportit ja dokumentit on muokattavissa yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Palvelu sopii esimerkiksi uudisrakentamiseen, RS-kohteisiin, korjausrakentamiseen ja valvontaan, kuten vika- ja puutelistojen keräämiseen tilaajan puolesta.

Havaintojen ilmoittaminen onnistuu joko mobiililaitteella tai selaimella kirjautumatta palveluun.  Palvelu on Congrid-yhteensopiva ja havaintoja voidaan käsitellä sekä HomeRunissa, että Congridissa.

HomeRun-rajapinnan kautta asukkaiden tekemät havainnot siirtyvät HomeRunista Congridiin ja työmaan hyväksyttyä korjauksen tehdyksi, havainnon status päivittyy Congridista HomeRuniin asukkaan hyväksyttäväksi. 

HomeRun Service pähkinänkuoressa

 • Virheluettelon laatiminen ensisijaisesti sähköisessä muodossa
 • Valokuvat tukemassa virheluettelon tietoja
 • Korjaustyön tilan päivittäminen ja seuranta
 • Korjaustöiden kohdentaminen urakoitsijoille ja työntekijöille
 • Korjausten hyväksyttäminen sähköisesti
  • Paperiversio myös käytettävissä
 • Hyväksynnän seuranta

 

 • Vähentää manuaalista tiedon keräämistä ja tallentamista
 • Tehostaa viestintää ja tiedon hallintaa
 • Parantaa asiakaskokemusta
 • Lisää avoimuutta

 

KOKEILE ILMAISEKSI

Topics: Insider, News, HomeRunService