Blogi

Asukasmuutokset ja valintojen käsittely, kuinka rakennusalalla voidaan hallita valinnat digitaalisesti ja kuinka tehokas viestintä parantaa kannattavuutta saneeraus- ja uudiskohteissa? Miksi sähköinen viestintä on tätä päivää? Miten rakennusala muuttuu? Miten muuttuvassa markkinassa voidaan varmistaa hyvä kannattavuus ja varmistaa laadukas lopputulos? Homerun.net blogi on oivallinen paikka perehtyä tehokkaisiin ratkaisuihin rakennusalalla.

HomeRun.net ja STARK-rakennustarvikeketju aloittavat yhteistyön tuotetietojen päivittämisessä

Posted by Valtteri Kautto on Mar 10, 2020 12:04:00 PM

STARK-rakennustarvikeketju (Stark Suomi Oy)  HomeRun.net ovat solmineet yhteistyön tuoterekisterin ylläpidosta. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa asiakkaiden materiaalivalintoja digitaalisessa palvelukanavassa, ja palvella asiakkaita verkossa entistä kattavammin.

Domestic_kylpyhuone_8

HomeRun tarjoaa rakennusalan yrityksille ohjelmiston, joka sisältää mm. huoneistokohtaisen osakasverkkokaupan, joka digitalisoi osakasmuutokset. Palvelussa voi myös olla digitaalisesti rakennettu mallihuone.  “Näin asunnon omistaja voi tehdä materiaalivalintoja vaivattomasti ja hahmotella miten eri tuotevaihtoehdot sopivat keskenään.” kertoo HomeRunin toimitusjohtaja Otto Laurila.

Asiakas tekee materiaalivalinnat verkossa

"Rakennusalalla asiakkaat hakevat tietoa entistä enemmän verkkopalveluista" toteaa myyntijohtaja Jari Rissanen Stark Suomesta. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme entistä paremman asiakaspalvelun verkossa ja panostaa keskitettyyn tuotetiedonhallintaan. Homerun palvelun myötä ammattirakentajan asiakastyö helpottuu, kun tuotteemme löytyvät kuvineen palvelusta.

HomeRun.net lyhyesti

HomeRun.net palvelee yli 100 rakennusalan yritystä Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin, asukastiedottamiseen ja projektinhallintaan. HomeRun.net on kehitetty yhdessä rakennusalan suurimpien toimijoiden kanssa. Palvelua on käytetty yli 3000 taloyhtiöhankkeessa.

 

STARK lyhyesti

Starkissa rakentajan palvelut nivoutuvat sujuvasti yhteen. Stark tarjoaa kaikki rakentajan tarvitsemat rakennustarvikkeet, pintamateriaalit ja kalusteratkaisut sekä palvelut ammattilaisen asiantuntemuksella. Kattava rakennusmateriaalien tuotevalikoimamme, jakelukeskukset ja suuret noutopihat sekä joustava logistiikka palvelevat rakentamisen ammattilaisia, korjausrakentajia sekä remontoijia. Stark on palvellut suomalaista rakentajaa jo yli 150 vuotta. Starkilla on valtakunnallinen 26 myymälän myymäläverkosto ja verkkokauppa, jotka palvelevat asiakkaita ajasta ja paikasta riippumatta ympäri Suomen. Kasvukeskuksissa palvelee myös rautakaupan yhteydessä toimiva STARK Rent -konevuokraamo. Liikevaihtomme on noin 560 milj. ja henkilöstöä on noin 1000.
www.stark-suomi.fi

Topics: News, Case Studies, Osakasmuutokset, Tuoterekisteri, Tuotehallinta, Laattavalinnat

HomeRun ja Laattapiste yhteistyöhön tuotetietojen päivittämisessä

Posted by Valtteri Kautto on Oct 22, 2019 3:25:13 PM

Laattapiste ja HomeRun.net ovat solmineet yhteistyön tuotetietojen siirtymisestä palveluiden välillä. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa asiakkaiden materiaalivalintoja. Näin Laattapiste ja HomeRun voivat palvella verkossa entistä paremmin niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaitaan.

HomeRun tarjoaa rakennusalan yrityksille ohjelmiston joka sisältää mm. osakasverkkokaupan joka digitalisoi osakasmuutokset. Palvelussa on myös digitaalisesti rakennettu mallihuone.

“Näin asunnon omistaja voi tehdä materiaalivalintoja vaivattomasti ja hahmotella miten eri tuotevaihtoehdot sopivat keskenään.”  kertoo HomeRunin toimitusjohtaja Otto Laurila.Esimerkkinäkymä HomeRun palvelun mallihuoneesta.
Asunnon omistaja voi tutustua eri tuotevaihtoehtoihin ja niiden yhteensopivuuteen.

Laattapiste tarjoaa kylpyhuonetuotteiden ja rakennusmateriaalien lisäksi sekä kuluttajille että yrityksille kattavat palvelut kylpyhuoneremontteihin ja projektikohteisiin. Kuluttaja saa yhdeltä luukulta kaiken tarvitsemansa vaivattomasti ja luotettavasti. Yritysasiakkaille, kuten rakennusliikkeille ja rakennus- ja sisustusalan ammattilaisille Laattapiste tarjoaa myös mm. koulutusta ja edistyksellisiä ratkaisuja vesieristyksiin ja sisäilmaongelmiin.

Kylpyhuonerakentaminen digitalisoituu

”Myös kylpyhuonerakentamisessa asiakkaiden tiedonhaku on siirtynyt verkkoon ja tämä takia olemmekin Laattapisteellä panostaneet keskitettyyn tuotetiedonhallintaan ja sen hyödyntämiseen kaikissa järjestelmissämme sekä yritysasiakkaillemme rajapintojen muodossa. Uusien digitaalisten palveluidemme myötä voimme paremmin inspiroida asiakkaitamme sekä vastata niin avaimet käteen -kylpyhuoneremonttia suunnittelevan kuluttajan kuin erikoiskoulutusta hakevan ammattilaisen tarpeisiin. Avainasemassa ovat luotettavuus, kokonaispalvelu, selkeys sekä helppokäyttöisyys”, summaa digijohtaja Joonas Tammisto Laattapisteeltä. ”

 

HomeRun.net lyhyesti

HomeRun.net palvelee yli 100 asiakasyritystä rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin, asukastiedottamiseen ja projektinhallintaan. HomeRun.net on kehitetty yhdessä rakennusalan suurimpien toimijoiden kanssa.

Topics: News, Case Studies, reaaliaikaisuus, Osakasmuutokset, Tuoterekisteri, Tuotehallinta, Laattavalinnat

Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:00:00 AM

Palvelun laatu ratkaisee kilpailutuksen yhä useammin ja katteiden ollessa pieniä täytyy välineiden ja toimintatapojan olla loppuun asti hiottuja.

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät tässä juoksussa pärjää.

Kun taloyhtiö ryhtyy kilpailuttamaan korjaushanketta, ovat urakoitsijan valintaan vaikuttavia tekijöitä muun muassa tarjottu hinta, urakointiyrityksen taloustilanne ja maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa sekä niin sanottu toiminnallinen laatu, joka on nykypäivänä yhä merkittävämpi tekijä tilaajien tehdessä päätöstä.

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asumaan muualla osan rakennustöiden ajasta. On selvää, että asukkaat odottavat urakoitsijalta aktiivista viestintää ja avointa tiedottamista korjausrakennushankkeen eri vaiheista.

Nykyisin asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa vain kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät. Alalla erottuvat edukseen ne yritykset, jotka kehittävät jatkuvasti asukkaiden urakan aikaista asiakaskokemusta ja kykenevät avoimeen viestintään projektin alusta saakka.

Tiedonkulun laatuun voi vaikuttaa jo kilpailutusta edeltävän korjaustarpeen kartoituksen aikana

Taloyhtiö lähtee liikkeelle korjausrakennushankkeessa kartoittamalla mitä kiinteistössä täytyy peruskorjata ja kuinka laajoista korjauksista on kyse. Tämä toteutetaan yleensä isännöitsijän valitseman rakennuttajakonsultin johdolla.

Tässä yhteydessä huoneistoissa asuvilta osakkailta tai vuokralaisilta kysellään erilaisilla lomakkeilla, että millaisessa kunnossa huoneiston kylpyhuone, keittiö, pinnat, patterit ynnä muut ovat.

Usein rakennuttajakonsulttina toimiva insinööritoimisto myös kartoittaa, kuinka paljon osakkaat ovat omatoimisesti remontoineet ja uusineet huoneistoissaan esimerkiksi kylpyhuoneita ja keittiöitä, ja kuinka paljon taloyhtiössä on halukkuutta tilata laajempia keittiö- ja kylpyhuoneremontteja lähestyvän taloyhtiö-hankkeen yhteydessä.

Jos jo kartoitusvaiheessa käytössä on digitaalinen työkalu, ollaan hyvässä vauhdissa kohti parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa saneerausprojektia. Näin huoneistoista kerätty tieto, kuten aiemmin tehdyt remontit, sekä tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtävän remontin materiaalivalinnat ja huoneistokortit, ovat kaikkien helposti saatavilla ja ennen kaikkea ajan tasalla.

Insinööritoimisto kohtaa samat viestinnän aiheuttamat haasteet kuin urakoitsija

Rakennuttajakonsulttina toimivan insinööritoimiston vastuulla on kartoittaa korjausten tarve kiinteistössä sekä osakkaiden halukkuus teettää remontteja omissa huoneistoissaan. Kerätyn tiedon pohjalta insinööritoimisto luo tarjouspyynnön ja yhdessä isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen kanssa kilpailuttaa urakoitsijan hankkeelle.

Insinööritoimistolla on siis tärkeä rooli hankkeen alkuvaiheessa tarpeen kartoittamisessa, urakoitsijan valinnassa ja usein tästä kaikesta tiedottamisessa taloyhtiölle. Ihannetilanteessa viestintä, kartoittaminen ja kilpailuttaminen voidaan hoitaa yhdellä digitaalisella välineellä.

Kun osakkaat ja vuokralaiset pääsevät vastaamaan kyselyihin suoraan verkossa, sen sijaan että rakennuttajakonsultti kulkee ovelta ovelle paperilomakkeiden tai excelien kanssa, on huoneistojen kartoitus on helppo toteuttaa. Kaiken informaation voi kerätä projektipankkiin ja sen jakaminen on helppoa hallitukselle, isännöitsijälle ja urakoitsija-ehdokkaille.

Digitaalisen viestinnän hallinta on kilpailuetu

On fiksuinta, että asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi digitaalinen työkalu. Näin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa ei sakkaa, vaikka vastaava työnjohtaja olisi lomalla.

Kun urakoitsija kykenee osoittamaan tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa, on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Taloinfo kilpailutuksen työkaluna

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia. Usein tilaaja osaakin kysyä, että käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita.

Taloinfon käyttö urakkaneuvotteluissa työkaluna ja neuvotteluvalttina on kannattavaa. Usein urakoitsijat luovat Taloinfoon niin sanotun esimerkkiprojektin jo ennen neuvotteluja, näin tilaajalle voidaan näyttää asukkaan näkymä ja Taloinfon huoneistosivu, josta näkyy alustavat aikataulut ja muu tarpeellinen tieto. Tilaaja saa heti oikeanlaisen kuvan toimijan avoimuudesta.

Taloinfon avulla tarjouspyyntömateriaali on helppo jakaa. Luo toimiva kansiorakenne ja kutsu urakoitsijat projektiin vierailijoiksi oikeilla näkyvyys-asetuksilla. Taloyhtiön kuntokatselmukset on mahdollista hoitaa Taloinfon tarkastus-sovelluksella. Voit selata tai tallentaa raportteja älypuhelimellasi.

Kun insinööritoimisto on kilpailuttanut urakoitsijan, jää se usein valvojan rooliin. Toisinaan urakkaan valitaan kolmannen osapuolen valvoja ulkopuolisesta yrityksestä. Usein taas hanke- ja mahdollisesti toteutussuunnittelunkin tehnyt yritys saa valvonnan hoidettavakseen.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 


Lataa opas tästä!

 

 

Topics: Insider, News

Vahva tunnistautuminen Taloinfossa

Posted by Valtteri Kautto on Jan 24, 2019 8:00:00 AM

 

Taloinfo mahdollistaa kaikkien asiakirjojen hyväksymisen vahvalla tunnistautumisella. Taloinfossa on helppo hyväksyä esimerkiksi pöytäkirjoja, urakka- tai aliurakkasopimuksia ja kaikenlaisia asiakirjoja vahvaa tunnistautumista käyttäen.

Pankkitunnuksilla toimiva TUPAS -tunnistautuminen, tai sähköinen allekirjoitus säästää aikaa ja on täysin pätevä allekirjoitusmuoto.

Vahva tunnistautuminen, eli niin sanottu sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu Taloinfon projektikansiossa.

1. Lataa Taloinfon projektikansioon PDF-muotoinen tiedosto, jonka haluat allekirjoituttaa tietyillä henkilöillä.

 

sign3

 

2. Tiedoston tuotuasi klikkaa dokumentin toiminnot-kohdassa olevaa allekirjoitus-painiketta.

3. Lisää haluamasi määrä allekirjoittajia ja syötä kenttiin allekirjoittajien sähköpostiosoitteet

4. Syötettäsi allekirjoittajien nimet ja sähköpostiosoitteet, klikkaa Lähetä.

 

sign4

 5. Halutessasi voit lähettää allekirjoitusmuistutuksia kansiossa klikkaamalla Lähetä muistutus -painiketta. 

Pankkitunnistautumisella tehty sähköinen allekirjoitus on juridisesti täysin sitova ja sillä voidaan allekirjoittaa kaikenlaisia sopimuksia.

Pankkitunnuksilla dokumenttien ja sopimusten allekirjoittaminen yleistyy nopeasti ja tänä keväänä lanseerattavassa Taloinfo 2.0-versiossa myös esimerkiksi huoneistokortit allekirjoitetaan ainoastaan pankkitunnuksilla.

 

Onko Taloinfo-osaamisenne ajantasalla?
Soita Valtterille ja sovi koulutus, autamme aina asiakkaitamme mielellämme!

+358505532524
valtteri.kautto@taloinfo.com

 

 

Topics: News, Academy

Opas

New call-to-action