Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:00:00 AM

Palvelun laatu ratkaisee kilpailutuksen yhä useammin ja katteiden ollessa pieniä täytyy välineiden ja toimintatapojan olla loppuun asti hiottuja.

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät tässä juoksussa pärjää.

Kun taloyhtiö ryhtyy kilpailuttamaan korjaushanketta, ovat urakoitsijan valintaan vaikuttavia tekijöitä muun muassa tarjottu hinta, urakointiyrityksen taloustilanne ja maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa sekä niin sanottu toiminnallinen laatu, joka on nykypäivänä yhä merkittävämpi tekijä tilaajien tehdessä päätöstä.

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asumaan muualla osan rakennustöiden ajasta. On selvää, että asukkaat odottavat urakoitsijalta aktiivista viestintää ja avointa tiedottamista korjausrakennushankkeen eri vaiheista.

Nykyisin asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa vain kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät. Alalla erottuvat edukseen ne yritykset, jotka kehittävät jatkuvasti asukkaiden urakan aikaista asiakaskokemusta ja kykenevät avoimeen viestintään projektin alusta saakka.

Tiedonkulun laatuun voi vaikuttaa jo kilpailutusta edeltävän korjaustarpeen kartoituksen aikana

Taloyhtiö lähtee liikkeelle korjausrakennushankkeessa kartoittamalla mitä kiinteistössä täytyy peruskorjata ja kuinka laajoista korjauksista on kyse. Tämä toteutetaan yleensä isännöitsijän valitseman rakennuttajakonsultin johdolla.

Tässä yhteydessä huoneistoissa asuvilta osakkailta tai vuokralaisilta kysellään erilaisilla lomakkeilla, että millaisessa kunnossa huoneiston kylpyhuone, keittiö, pinnat, patterit ynnä muut ovat.

Usein rakennuttajakonsulttina toimiva insinööritoimisto myös kartoittaa, kuinka paljon osakkaat ovat omatoimisesti remontoineet ja uusineet huoneistoissaan esimerkiksi kylpyhuoneita ja keittiöitä, ja kuinka paljon taloyhtiössä on halukkuutta tilata laajempia keittiö- ja kylpyhuoneremontteja lähestyvän taloyhtiö-hankkeen yhteydessä.

Jos jo kartoitusvaiheessa käytössä on digitaalinen työkalu, ollaan hyvässä vauhdissa kohti parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa saneerausprojektia. Näin huoneistoista kerätty tieto, kuten aiemmin tehdyt remontit, sekä tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtävän remontin materiaalivalinnat ja huoneistokortit, ovat kaikkien helposti saatavilla ja ennen kaikkea ajan tasalla.

Insinööritoimisto kohtaa samat viestinnän aiheuttamat haasteet kuin urakoitsija

Rakennuttajakonsulttina toimivan insinööritoimiston vastuulla on kartoittaa korjausten tarve kiinteistössä sekä osakkaiden halukkuus teettää remontteja omissa huoneistoissaan. Kerätyn tiedon pohjalta insinööritoimisto luo tarjouspyynnön ja yhdessä isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen kanssa kilpailuttaa urakoitsijan hankkeelle.

Insinööritoimistolla on siis tärkeä rooli hankkeen alkuvaiheessa tarpeen kartoittamisessa, urakoitsijan valinnassa ja usein tästä kaikesta tiedottamisessa taloyhtiölle. Ihannetilanteessa viestintä, kartoittaminen ja kilpailuttaminen voidaan hoitaa yhdellä digitaalisella välineellä.

Kun osakkaat ja vuokralaiset pääsevät vastaamaan kyselyihin suoraan verkossa, sen sijaan että rakennuttajakonsultti kulkee ovelta ovelle paperilomakkeiden tai excelien kanssa, on huoneistojen kartoitus on helppo toteuttaa. Kaiken informaation voi kerätä projektipankkiin ja sen jakaminen on helppoa hallitukselle, isännöitsijälle ja urakoitsija-ehdokkaille.

Digitaalisen viestinnän hallinta on kilpailuetu

On fiksuinta, että asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi digitaalinen työkalu. Näin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa ei sakkaa, vaikka vastaava työnjohtaja olisi lomalla.

Kun urakoitsija kykenee osoittamaan tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa, on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Taloinfo kilpailutuksen työkaluna

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia. Usein tilaaja osaakin kysyä, että käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita.

Taloinfon käyttö urakkaneuvotteluissa työkaluna ja neuvotteluvalttina on kannattavaa. Usein urakoitsijat luovat Taloinfoon niin sanotun esimerkkiprojektin jo ennen neuvotteluja, näin tilaajalle voidaan näyttää asukkaan näkymä ja Taloinfon huoneistosivu, josta näkyy alustavat aikataulut ja muu tarpeellinen tieto. Tilaaja saa heti oikeanlaisen kuvan toimijan avoimuudesta.

Taloinfon avulla tarjouspyyntömateriaali on helppo jakaa. Luo toimiva kansiorakenne ja kutsu urakoitsijat projektiin vierailijoiksi oikeilla näkyvyys-asetuksilla. Taloyhtiön kuntokatselmukset on mahdollista hoitaa Taloinfon tarkastus-sovelluksella. Voit selata tai tallentaa raportteja älypuhelimellasi.

Kun insinööritoimisto on kilpailuttanut urakoitsijan, jää se usein valvojan rooliin. Toisinaan urakkaan valitaan kolmannen osapuolen valvoja ulkopuolisesta yrityksestä. Usein taas hanke- ja mahdollisesti toteutussuunnittelunkin tehnyt yritys saa valvonnan hoidettavakseen.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 


Lataa opas tästä!

 

 

Topics: Insider, News