Blogi

Asukasmuutokset ja valintojen käsittely, kuinka rakennusalalla voidaan hallita valinnat digitaalisesti ja kuinka tehokas viestintä parantaa kannattavuutta saneeraus- ja uudiskohteissa? Miksi sähköinen viestintä on tätä päivää? Miten rakennusala muuttuu? Miten muuttuvassa markkinassa voidaan varmistaa hyvä kannattavuus ja varmistaa laadukas lopputulos? Homerun.net blogi on oivallinen paikka perehtyä tehokkaisiin ratkaisuihin rakennusalalla.

Congrid ja HomeRun yhteistyöhön

Posted by Valtteri Kautto on Aug 7, 2019 3:45:58 PM

Congrid ja HomeRun ovat sopineet yhteistyöstä. Yhteistyön tarkoituksena on täydentää asiakkaiden tuotetarjontaa sekä yhdistää voimat kansainvälistymisessä.

”Molemmat yritykset haluavat kasvattaa liiketoimintaansa Pohjoismaissa. Yhteistyö palvelee myös nykyisiä asiakkaitamme Suomessa. Haluamme auttaa heitä menestymään entistä paremmin”, Congridin toimitusjohtaja Timo Makkonen sanoo. 

Congrid on kehittänyt digitaalisen alustan rakennustyömaan laadun- ja työturvallisuuden hallintaan ja valvontaan. Järjestelmä on käytössä yli sadalla asiakkaalla rakennustyömailla Suomessa ja Ruotsissa. 

HomeRun on puolestaan rakennusprojektien digitaalinen työkalu asukasviestintään, asiakirjahallintaan ja asukasvalintojen hallintaan.

HomeRun.net-sivusto palvelee yli sataa rakennus- ja kiinteistöalan asiakasta Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelut mahdollistavat esimerkiksi putkiremontin aikana asukkaiden materiaalivalinnat, asukastiedottamisen sekä projektinhallinnan. 

”Sovelluksemme täydentävät toisiaan. Tietoja yhdistelemällä asiakkaamme saavat käyttöönsä parhaat ohjelmistot helposti, ja he voivat kirjata tietonsa vain yhteen järjestelmään”, Makkonen sanoo.   

Yhteistyön ansiosta tieto siirtyy jatkossa loppuasiakkaalta työmaalle ja takaisin saumattomasti. HomeRunin toimitusjohtaja Otto Laurila huomauttaa, että molemmilla yrityksillä on jo nyt yhteisiä ja varsin merkittäviä asiakkaita.


Otto laurila

”Tuotetarjontamme täydentävät hyvin toisiaan, ja molemmat voivat jatkossa keskittyä entistä enemmän omaan ydinliiketoimintaansa. Yhteistyöllä on kaupallista hyötyä sekä kotimaassa että kansainvälisesti”, Laurila sanoo.  

Congrid ja HomeRun tähtäävät molemmat Pohjoismaihin, ja yritykset tukevat toisiaan aluksi kotimaassa ja Ruotsin markkinoilla.

 

 

 

Team HomeRun aloitti toimintansa!

Posted by Otto Laurila on Jun 19, 2019 4:21:56 PM

 

HomeRun.net palvelun asiakkaista koostuva Team HomeRun tapasi ensimmäistä kertaa 16.5.2019 Scandic Aviacongressissa Vantaalla. Tapahtumassa keskusteltiin HomeRun.net palvelun viimeisimmistä päivityksistä ja äänestettiin tulevaisuuden tuotekehityspanostuksista.


Team HomeRunissa kokoontui YIT:n, Peabin, Lehdon, Bravidan, Firan, HSSR:n ja Eerika Consultingin edustajat.

HomeRun.net:in tuotekehitysjohtajan Heikki Niskasen vetämässä tilaisuudessa saatiin hyviä ehdotuksia uuden HomeRun.net palvelun kehittämistä varten.

– Asiakaskeskeisen tuotekehitys helpottaa priorisointia ja varmistaa että kehitämme oikeita ja tarpeellisia asioita. Team HomeRunin jäsenet toimivat erilaisissa yrityksissä ja erilaisissa rooleissa. Ihmisten yhteistyöllä saamme kehitettyä entistä paremman palvelun, Heikki Niskanen kertoo.

Team HomeRun kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

– Tämä on meille todella mielekäs tapa parantaa toimintaamme. Team HomeRun edustaa Suomen kiinteistöalan terävintä kärkeä. Heidän kanssa on hyvä kehittää palveluita, HomeRun.net palvelun toimitusjohtaja Otto Laurila toteaa.

Taloinfo.com on nyt HomeRun.net.

Taloinfo.com vaihtoi nimensä tukeakseen vahvaa kansainvälistymistä, palvelun uusi nimi on HomeRun.net. Yrityksen juridiset tiedot, kuten y-tunnus pysyy samana.

 

Massoittaminen HomeRun.net-palvelussa

Posted by Valtteri Kautto on Jun 12, 2019 4:58:15 PM

Tuotteiden ja materiaalien massoittaminen onnistuu nyt HomeRun.net-palvelussa!

MASSOITTAMINEN HOMERUN.NET-PALVELUSSA (1)

Voit nyt etukäteen massoittaa huoneistotyypeille materiaali- ja kalustemääriä, ja HomeRun.net-ohjelmisto laskee tilauslistalle suoraan tarvittavat määrät esimerkiksi neliömetreittäin, kappaleittain tai metreittäin.

Ensiksi projektia luodessasi syötä rakennuksen ominaisuuksiin “massoitettava kohde”. Massoitettava kohde sisältää tiedon, millaisesta materiaalista, pinnasta tai kalusteesta on kyse.

 

massoittaminen 1

Lisättyäsi massoitettavat kohteet voit määrittää niiden määrän kullekin huoneistotyypeille. Jos esimerkiksi massoitettava kohde on kylpyhuoneen lattialaatta, voit määrittää, että huoneistotyyppi 2h+k+s sisältää 10 neliömetriä lattialaattaa tai 3 väliovea.

 

massoittaminen 2

Kun olet määrittänyt massoituskohteet rakennuksen tiedoissa ja antanut määrät huoneistotyypeittäin, voit määrittää kaupassa, mihin massoitettavaan kohteeseen kukin kategoria liittyy.

 

Kun massoituskohteet on onnistuneesti syötetty rakennuksen tietoihin, näet listauksen huoneistotyypeistä ja tuotemääristä valintakentän alapuolella.

Mikäli haluat massoittaa vain yksittäisten kategorioiden tuotteita, voit tehdä sen kategoriaa muokkaamalla ja syöttämällä oletusmäärän. Mikäli massoituskohteet on jo syötetty ja liitetty kategorialle, ei oletusmäärällä ole merkitystä, vaan järjestelmä korvaa ne massoituskohteiden määrillä.

Mikäli massat muuttuvat huoneistokohtaisesti esimerkiksi myöhemmin päätettävän tehosteseinän takia, voidaan massoituksia päivittää huoneistokortilla aina tuote- ja huoneistokorttikohtaisesti.

Mikäli sinulla on kysyttävää massoituksesta, tai haluat ehdottaa parannusta tähän artikkeliin, voit ottaa yhteyttä asiakastukeemme puhelinnumeroon +358 50 911 3905, tai sähköpostitse tuki@homerun.net

Ohjelmestamme usein kysytyt kysymykset löytyvät yhteystietosivuilta kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Topics: Academy

Taloinfo.com on nyt HomeRun.net

Posted by Otto Laurila on Jun 5, 2019 8:00:00 AM

 

animaatio_homerun_lyhyt

Taloinfo.com -palvelun nimi on muuttunut HomeRun.net -palveluksi. Yhtiön markkinointinimi, sekä ohjelmistopalvelun nimi muutettiin tukemaan vahvaa kansainvälistymistä Pohjoismaissa.

Vanhat taloinfo.com osoitteet tulevat toimimaan myös jatkossa ja uuteen Homerun.net palveluun kirjaudutaan osoitteesta app.homerun.net.

Taloinfopistecom Oy:n toiminimi muuttuu myöhemmin vuonna 2019. Uusi toiminimi on Homerunbynet Oy. Nimenmuutos ei vaikuta muihin yrityksen juridisiin tietoihin kuten Y-tunnukseen tai pankkitietoihin.

Markkinointinimi HomeRun.net otettiin käyttöön 22.5.2019 ja uusi virallinen toiminimi otetaan käyttöön viimeistään 1.7.2019 alkaen.

Asuntohankkeet digitalisoituvat

Sähköinen viestintä ja sisustusvalinnat ovat viime vuosina yleistyneet. Yritykset haluavat tehostaa toimintaansa, vähentää rutiininomaisten töiden määrää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Panostamme voimakkaasti kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen koska toimialalla on kysyntää ja palveluiden kehittämiselle tarvetta. Vahvasta pohjoismaisesta palvelutarjonnasta hyötyvät myös nykyiset asiakkaat sillä suurempi markkina mahdollistaa suuremmat panostukset.

Homerun.net on asiakasmäärältään pohjoismaiden suurin asuntohankkeisiin keskittyvä palvelu. Liikevaihdon kasvu on kiihtynyt ja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15 prosenttia korkeampi vuoteen 2018 verrattuna. Kasvunäkymät säilyvät vahvana myös tulevaisuudessa, toteaa Homerunbynet Oy:n toimitusjohtaja Otto Laurila.

Lisätietoja:

Otto Laurila, +358 44 284 0278

toimitusjohtaja

Homerunbynet Oy

 

Sekava narinalista tarhauttaa kaikkia ja heikentää asukaskokemusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:03:00 AM

Korjausrakennusprojektin takuuaika on kaksi vuotta

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan saneerausprojektin takuuaika on kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty. Ensisijaisesti takuuajan vastuu on korjausvastuuta. Urakoitsija ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi muiden toimenpiteistä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai luonnollisesta kulumisesta.

YSE 1998:n vastuunrajoituslausekkeen mukaisesti urakoitsija vastaa takuuajan jälkeen ainoastaan sellaisista virheistä, joiden näytetään aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä, jota tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana.

Urakoitsija toimittaa osakkaille takuuajan tarkastuslistan

Käytännössä urakoitsijan törkeä laiminlyönti voi täyttyä, jos urakoitsija on esimerkiksi selvästi rikkonut voimassa olleita rakennusmääräyksiä tai laiminlyönti on aiheuttanut selvän terveysriskin. Takuuajan jälkeinen vastuu on voimassa 10 vuotta vastaanottotarkastuksesta tai kohteen käyttöönotosta.

Normaali tapa vuositarkastuksessa on, että urakoitsija toimittaa asunnon omistajille etukäteen niin sanotut narinalistat, joihin tulee merkitä mahdollisesti havaitut virheet, jotka käydään sitten tarkastuksen yhteydessä läpi.

Osakkeenomistajat täyttävät listat oman huoneistonsa osalta. Asunto-osakeyhtiö huolehtii puolestaan yhteisten tilojen virheiden ilmoittamisesta. Vuositarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Käsin täytetty vika- ja puutelista turhauttaa

Virheiden ilmoittamiseen kannattaa tarjota sähköinen kanava, jossa osakkeenomistaja voi hyödyntää esimerkiksi puhelinta kuvien ottamista varten. Käsin täytetty vika- ja puutelista on turhauttava sekä ilmoittajan että vastaanottajan kannalta.

Mikäli vika- ja puutelistauksessa ei käytetä mitään digitaalista työkalua, joka selkeyttäisi vastuiden jakamista, tai edes kokoaisi puutteet samaan paikkaan, voi takuukorjausten tekeminen ja tilastojen kerääminen olla tuskaista. Kun työkalu takuukorjauksiin on kunnossa, on omaa toimintaa helppo kehittää.

Mutkaton takuupalvelu lisää asiakastyytyväisyyttä

Taloinfon avulla voit suoraan luokitella ovatko viat normaalia kulumista, huollosta aiheutuvia virheitä vai urakoitsijan vastuuseen kuuluvia.

Saadessasi asukkaalta suoraan vika- ja puutelistauksen sähköisessä muodossa, voit jakaa korjausvastuut helposti ja muokata raportteja esimerkiksi aliurakoitsijoittain. Asukas saa selkeän vastauksen, mitkä asioista kuuluvat urakoitsijan takuun piiriin, mitkä ovat asukkaan omalla vastuulla ja mitkä viat taas johtuvat luonnollisesta kulumisesta.

Koko takuuajan prosessi selkeytyy huomattavasti kun se tuodaan yhteen ympäristöön. Esimerkiksi, mikäli asukas reklamoi itse toimittamastaan hanasta ja urakoitsijan takuu ei siltä osin ole voimassa, löytyy tieto huoneistokortista helposti muutostöiden kohdalta.

Vika- ja puutelistojen nopealla ja asiallisella käsittelyllä jätät hyvän kokemuksen sekä isännöitsijälle, taloyhtiön hallitukselle että asukkaille. Tämä saattaa olla hyvin ratkaiseva seikka kun neuvottelette seuraavasta urakasta.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 

Lataa opas tästä!

 

Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas

Posted by Valtteri Kautto on Apr 3, 2019 7:02:00 AM

Heikon viestinnän, tehottoman työn, sekavan materiaalivalintaprosessin ja pitkän haitta-ajan tulituksesta kärsii asukas kaikista eniten.

Urakoitsijan suurin haaste ja eniten parannusta kaipaava osa-alue on korjausrakennustöiden aikainen tiedottaminen ja informaatiotulvan hallinta. Urakoitsijan kontolla on tiedottaa asioista asukkaille, osakkaille, hallitukselle, aliurakoitsijoille, valvojalle sekä suunnittelijoille - ja heillä kaikilla on vastaavasti asiaa urakoitsijalle.

Tämän hässäkän keskellä osakkaille ja asukkaille tiedottaminen jää usein liian vähälle huomiolle. Asukkaan näkökulmasta saneerausprojekti on kuitenkin kaikista haastavin. Kotonasi tehdään rakennustöitä kaiket päivät, välillä ei tule vettä, pahimmillaan koko kylpyhuone on purettu ja kaiken tämän jälkeen yhtiövastike nousee. Voi ahdistaa, jos kukaan ei kerro mitä tapahtuu.

Viestintää vaikeuttaa osapuolten suuri määrä ja vaihtelevat vastuut

Kaikki osapuolet viestivät urakoitsijalle omista asioistaan. Asukkailla on tarpeita ja kysymyksiä projektiin ja asumiseen liittyen, osakkailla taas materiaalivalinnoista ja asunnon remontoinnista sekä lisätöistä.

Asuntoyhtiön hallitus haluaa tietää taloyhtiön vastuista ja lisätöistä sekä työmaan etenemisestä. Aliurakoitsijat pommittavat alihankintatöistä ja niiden etenemisestä, materiaalitilauksista sun muista. Valvojalle työmaan eteneminen, tarkastukset, määräykset ja turvallisuus ovat keskeisiä. Suunnittelijat viestivät töiden etenemiseen ja suunnitteluun liittyen.

Urakoitsija joutuu toimimaan myös rakennusvalvontaviranomaisen kanssa rakennuslupiin liittyvissä asioissa. Rakennusluvasta on vastuussa aina tilaaja, mutta esimerkiksi KVR-urakkamallilla urakoitsija hankkii rakennusluvan tilaajan puolesta.

Urakoitsijan kannalta informaation hallinta vaikeutuu, jos projektin vastuuhenkilöitä on useita, eri henkilöt vastaavat eri asioista ja kommunikoivat useampien osapuolien kanssa. Viestintä voi olla jaettu aiheittain työnjohdon, osakasmuutoshenkilöstön ja projektipäällikön kesken. Tämä tieto voi olla arvokasta muillekin, jolloin törmätään ongelmaan, jossa arvokasta tietoa hukkuu sähköposteihin, kun joku on lomalla tai unohtaa merkitä kopion saajan.

Heikko tiedon hallinta tarkoittaa virheitä ja kustannuksia

Hajallaan olevaan tietoon on vaikea päästä käsiksi. Välillä joku tippuu pois sähköposti-ringistä, välillä taas asiaa hoitanut henkilö on lomalla tai pahimmassa tapauksessa irtisanoutunut.

On kiusallista alkaa kaivamaan sähköpostilaatikkoa ja selvittämään mitä on sovittu. Tällainen tilanne aiheuttaa virheitä ja kustannuksia, kun työaikaa kuluu turhiin asioihin tai pahimmassa tapauksessa asennukset tehdään väärin.

Taloinfo tarjoaa ratkaisun kaoottiseen viestitulvaan

Taloinfo keskittää rakennushankkeen viestinnän yhteen paikkaan, joka on aina ajan tasalla. Projektin johdon on helppo hallita tietoa ja yritysjohtokin tietää mitä projekteissa tapahtuu.

Taloinfossa viestintää voi jakaa kanaville tai vastaavasti keskittää kaikille osapuolille tärkeää tietoa. Osapuolet voivat jakaa ajatuksiaan niille sopivissa paikoissa, joista urakoitsijan on helppo tätä selata.

Esimerkiksi, asukkaat voivat kirjautua asukas-sivulle, jossa ovat nähtävillä korjausrakennus-projektin aikataulu, tiedotteet sen etenemisestä sekä vesikatkoista, kaluste- ja materiaalivalinnat, oma huoneistokortti sekä urakoitsijan puhelinyhteys hätätapauksia varten.

Olennainen tieto tallessa helposti ja jäsenneltynä

Taloinfo tarjoaa keskustelukanavan, jossa tieto ei huku sähköpostiin, vaan on tallessa selkeästi omalla paikallaan. Kun osakas lähettää keskustelussa viestin, sen näkevät rakennusliikkeen tiimissä kaikki projektiin osallistuvat henkilöt. Viesteihin on helppo palata myöhemminkin, kun ne ovat huoneistoittain oikean taloyhtiön alla. Sähköpostiheräte varmistaa, että vastuuhenkilöt huomaavat viestin

Taloyhtiön hallituksen ja muiden osapuolten välinen viestintä käydään Taloinfon sisäisen viestinnän työkalulla, joka sijaitsee projektipankissa. Täältä löytyvät ammattilaisten ryhmäkeskustelut projektiin liittyvistä asioista, sekä työmaakokousten materiaalit ja työmaapäiväkirjat.

Näitä on helppo hallinnoida ja siirtää oikeaan kansioon muutamalla klikkauksella, sen sijaan että tulostettuja versioita kuljeteltaisiin edes takaisin valvojalle allekirjoitettavaksi. Myös hallitukselle tai työmaaorganisaatiolle jaettavat dokumentit ja tiedostot on helppo jakaa oikeaan kansioon.

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa molempia osapuolia

 

Lataa opas tästä!

 

Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:01:00 AM

Kun aika on tiukassa eikä laadusta tingitä, on paras työkalu digitaalinen

Rakennusliikkeen kannattaa varmistaa oman tiimin sisällä, että myös viestintään ja saneerausprojektin hallintaan käytettävät digitaaliset työkalut ovat varmasti hallussa.

Oikeat työkalut ja oikeisiin asioihin keskittyminen ovat keskeisiä palvelun laadun kehittämisessä. Työnjohtajan aika on korjaustyömaalla todella tiukassa, mutta tuotannollisen laadun valvonnan ja muiden työtehtävien lisäksi täytyy kyetä palvelemaan asukkaita ja viestimään heille jopa itsestäänselviltä vaikuttavista asioista.

Asiakaspalvelu rakennustyömaalla vaatii lujaa ammattitaitoa, oikeaa asennetta, riittävää henkilöstöä ja oikeita työkaluja. Työkalujen ollessa kunnossa ja oikein käytössä, jää työnjohdolle enemmän aikaa keskittyä työn johtamiseen ja tuotannollisen laadun varmistamiseen.

Digitaalisten työkalujen käyttö rakennushankkeissa on lähes välttämätöntä ja siksi kannattaakin varmistaa, että työkaluista saatava hyöty ja niiden käyttäjien osaaminen ovat oikealla tasolla. Työkaluja valitessa on tarpeen miettiä tarkkaan, mihin niitä halutaan käyttää: työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, raportointiin vai asiakaspalveluun?

Asukasinfo on urakoitsijan ensimmäinen kontakti asukkaisiin

Korjausrakennushanketta edeltää tyypillisesti asukasinfo, johon kaikki asukkaat kutsutaan kuulemaan yleistä tietoa urakasta. Asukasinfossa käydään läpi projektin kulku, mitä se tarkoittaa asukkaille, milloin huoneistoissa ei voi asua ja niin edelleen.

Asukasinfo on rakennusliikkeen tiimin ensimmäinen kosketus taloyhtiön asukkaisiin ja siksi erittäin merkittävä urakan onnistumisen kannalta. Kun asukkaat saadaan hyvällä mielellä mukaan, sujuu projekti hyvin.

Asukasinfossa tärkeässä roolissa ovat urakoitsijan tuottama infomateriaali ja esittely projektin kulusta. Tämä menee usein ammattilaisen rutiinilla, mutta samalla pienemmälle huomiolle jää asukkaiden tarpeiden kuunteleminen ja projektin tiedottamisen esittely.

Kun asukas kokee että hänen tarpeitaan kuunnellaan ja tiedottaminen on hoidettu esimerkillisesti, lähtee projekti käyntiin paljon positiivisemmalla asenteella molemmin puolin. Jos asukas kokee ettei saa ääntään kuuluviin eikä projektissa ole mitään tarttumapintaa asiakaspalveluun, löytyykin taloyhtiöstä yhtäkkiä paljon hankalia osakkaita. Materiaalivalintoihin liittyviä kysymyksiä vyöryy joka puolelta, tiedottaminen on puutteellista ja ongelmia on enemmän kuin niitä ehditään ratkaista.

Asukasinfosta tiedottaminen on hyvä hoitaa kirjeellä hyvissä ajoin ennen itse tilaisuutta Taloinfon tiedotustyökalulla, joka on integroitu postin automatiikkaan. Paras tapa hoitaa urakan aikainen tiedotus ja viestintä, on kertoan asukkaille Taloinfosta ja pyytää kaikkia rekisteröitymään palveluun. Näin kaikki asukkaat on helppo tavoittaa myös kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi vesi-, tai viemärinkäyttö-katkon sattuessa lyhyellä varoitusajalla.

Osakasvalintojen tekeminen helpoksi lisää myyntiä

Yksi aikaa vievä osuus korjausrakennusprojektissa on osakkaiden materiaalivalintojen kerääminen ja ajan tasalla pitäminen. Taloinfon kaltaisella digitaalisella työkalulla yksinkertaistat tätä prosessia ja vältyt ylimääräiseltä työltä. Tuntien urakka hoituu minuuteissa.

Taloinfon asukassivulle voidaan tuoda myös projektin materiaalivalinnat verkkokauppa-ominaisuuden avulla. Näin osakkaille syntyy heti käsitys urakassa uusittavista kalusteista ja mitä parempilaatuisia vaihtoehtoja on tarjolla.

Välttääksesi osakkaiden itse toimittamia kalusteita tai ylimääräisiä tarjouspyyntöjä yksittäisistä kalusteista, on saneerausta edeltävässä asukasinfossa hyvä esitellä riittävän laaja tuotevalikoima. Näin projektin aikainen lisämyynti on tehokasta ja kannattavampaa.

Digitaalisella työkalulla vältät virheelliset asennukset

Projektin alkaessa urakoitsijan valmistelutyöt liittyvät osakkaiden huoneistoissa tehtäviin töihin. Jokaisesta huoneistosta on oltava tilaus ja sen pohjalta osakkaan vahvistama huoneistokortti, jossa kaikki huoneistoon asennettavat tuotteet on esitetty.

Parhaassa tapauksessa huoneistokohtaiset tiedot on kerätty jo kilpailutusta ennen rakennuttajakonsultin tai taloyhtiön toimesta digitaaliseen tietopankkiin, jolloin töihin ryhtyminen on mutkatonta.

Perinteisesti huoneistokatselmuksien tehottomuus ja paperilappujen pyörittely on aiheuttanut ajanhukkaa. Osakkaiden pyytäessä tarjouksia erilaisista tuotteista urakoitsijan tuotetarjooma on ollut riittämätön. Tarjousrumba aiheuttaa sotkua ja jopa virheitä asennuksissa. Osakkaiden tilaukset ovat usein omilla paperilapuillaan ja samalla päivitetään useampia excel-taulukoita myynnin ja kalustetilausten seuraamiseksi.

Kun urakoitsija näkee sen vaivan, että kerää osakkaiden ja projektin muiden osapuolien yhteystiedot Taloinfoon, voivat kaikki sen jälkeen täyttää itse tarvittavat tiedot digitaaliseen ympäristöön. Osakkaan vastuulla on pitää omat yhteystietonsa ajan tasalla, tehdä materiaalivalinnat ja ilmoittaa urakoitsijalle mahdollisen vuokralaisen yhteystiedot. Suunnittelijat voivat lisätä Taloinfoon tarvittavat suunnitelmat, joita urakoitsija ja aliurakoitsijat tarkastella tarvittaessa. Sopimukset ja pöytäkirjat hyväksytetään sähköisellä allekirjoituksella, jolloin kaikille osapuolille jää allekirjoitettu dokumentti eikä papereita tarvitse tulostaa, kuljetella ja skannailla edestakaisin

Taloinfon avulla luot rakennushankkeelle hyvät onnistumisen edellytykset jo valmisteluvaiheessa

Taloinfo hoitaa kaiken tämän keskitetysti ja reaaliaikaisesti. Kun verkkokaupassa on tarpeeksi laajasti tuotteita, ovat omat toimitukset ja valikoiman ulkopuoliset tarjouspyynnöt poikkeustapauksia ja lisämyynti helposti saavutettua voittoa.

Voit määritellä huoneistotyypeittäin, mikä tarjottava tuote näkyy kenellekin. Huoneistokortit syntyvät automaattisesti osakkaiden valintojen perusteella. Näin kaikki urakan mukaiset huoneistokortit ovat järjestelmässä valmiina muutaman tunnin valmistelutyön tuloksena.

Osakasvalintojen jälkeen jäljellä on enää huoneistokortin hyväksyminen, joka onnistuu Taloinfossa sähköisesti, ilman toimistolla tulostettujen paperien kiikuttamista erikseen työmaalle allekirjoitettavaksi ja takaisin.

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 

Lataa opas tästä!

 

Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:00:00 AM

Palvelun laatu ratkaisee kilpailutuksen yhä useammin ja katteiden ollessa pieniä täytyy välineiden ja toimintatapojan olla loppuun asti hiottuja.

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät tässä juoksussa pärjää.

Kun taloyhtiö ryhtyy kilpailuttamaan korjaushanketta, ovat urakoitsijan valintaan vaikuttavia tekijöitä muun muassa tarjottu hinta, urakointiyrityksen taloustilanne ja maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa sekä niin sanottu toiminnallinen laatu, joka on nykypäivänä yhä merkittävämpi tekijä tilaajien tehdessä päätöstä.

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asumaan muualla osan rakennustöiden ajasta. On selvää, että asukkaat odottavat urakoitsijalta aktiivista viestintää ja avointa tiedottamista korjausrakennushankkeen eri vaiheista.

Nykyisin asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa vain kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät. Alalla erottuvat edukseen ne yritykset, jotka kehittävät jatkuvasti asukkaiden urakan aikaista asiakaskokemusta ja kykenevät avoimeen viestintään projektin alusta saakka.

Tiedonkulun laatuun voi vaikuttaa jo kilpailutusta edeltävän korjaustarpeen kartoituksen aikana

Taloyhtiö lähtee liikkeelle korjausrakennushankkeessa kartoittamalla mitä kiinteistössä täytyy peruskorjata ja kuinka laajoista korjauksista on kyse. Tämä toteutetaan yleensä isännöitsijän valitseman rakennuttajakonsultin johdolla.

Tässä yhteydessä huoneistoissa asuvilta osakkailta tai vuokralaisilta kysellään erilaisilla lomakkeilla, että millaisessa kunnossa huoneiston kylpyhuone, keittiö, pinnat, patterit ynnä muut ovat.

Usein rakennuttajakonsulttina toimiva insinööritoimisto myös kartoittaa, kuinka paljon osakkaat ovat omatoimisesti remontoineet ja uusineet huoneistoissaan esimerkiksi kylpyhuoneita ja keittiöitä, ja kuinka paljon taloyhtiössä on halukkuutta tilata laajempia keittiö- ja kylpyhuoneremontteja lähestyvän taloyhtiö-hankkeen yhteydessä.

Jos jo kartoitusvaiheessa käytössä on digitaalinen työkalu, ollaan hyvässä vauhdissa kohti parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa saneerausprojektia. Näin huoneistoista kerätty tieto, kuten aiemmin tehdyt remontit, sekä tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtävän remontin materiaalivalinnat ja huoneistokortit, ovat kaikkien helposti saatavilla ja ennen kaikkea ajan tasalla.

Insinööritoimisto kohtaa samat viestinnän aiheuttamat haasteet kuin urakoitsija

Rakennuttajakonsulttina toimivan insinööritoimiston vastuulla on kartoittaa korjausten tarve kiinteistössä sekä osakkaiden halukkuus teettää remontteja omissa huoneistoissaan. Kerätyn tiedon pohjalta insinööritoimisto luo tarjouspyynnön ja yhdessä isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen kanssa kilpailuttaa urakoitsijan hankkeelle.

Insinööritoimistolla on siis tärkeä rooli hankkeen alkuvaiheessa tarpeen kartoittamisessa, urakoitsijan valinnassa ja usein tästä kaikesta tiedottamisessa taloyhtiölle. Ihannetilanteessa viestintä, kartoittaminen ja kilpailuttaminen voidaan hoitaa yhdellä digitaalisella välineellä.

Kun osakkaat ja vuokralaiset pääsevät vastaamaan kyselyihin suoraan verkossa, sen sijaan että rakennuttajakonsultti kulkee ovelta ovelle paperilomakkeiden tai excelien kanssa, on huoneistojen kartoitus on helppo toteuttaa. Kaiken informaation voi kerätä projektipankkiin ja sen jakaminen on helppoa hallitukselle, isännöitsijälle ja urakoitsija-ehdokkaille.

Digitaalisen viestinnän hallinta on kilpailuetu

On fiksuinta, että asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi digitaalinen työkalu. Näin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa ei sakkaa, vaikka vastaava työnjohtaja olisi lomalla.

Kun urakoitsija kykenee osoittamaan tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa, on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Taloinfo kilpailutuksen työkaluna

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia. Usein tilaaja osaakin kysyä, että käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita.

Taloinfon käyttö urakkaneuvotteluissa työkaluna ja neuvotteluvalttina on kannattavaa. Usein urakoitsijat luovat Taloinfoon niin sanotun esimerkkiprojektin jo ennen neuvotteluja, näin tilaajalle voidaan näyttää asukkaan näkymä ja Taloinfon huoneistosivu, josta näkyy alustavat aikataulut ja muu tarpeellinen tieto. Tilaaja saa heti oikeanlaisen kuvan toimijan avoimuudesta.

Taloinfon avulla tarjouspyyntömateriaali on helppo jakaa. Luo toimiva kansiorakenne ja kutsu urakoitsijat projektiin vierailijoiksi oikeilla näkyvyys-asetuksilla. Taloyhtiön kuntokatselmukset on mahdollista hoitaa Taloinfon tarkastus-sovelluksella. Voit selata tai tallentaa raportteja älypuhelimellasi.

Kun insinööritoimisto on kilpailuttanut urakoitsijan, jää se usein valvojan rooliin. Toisinaan urakkaan valitaan kolmannen osapuolen valvoja ulkopuolisesta yrityksestä. Usein taas hanke- ja mahdollisesti toteutussuunnittelunkin tehnyt yritys saa valvonnan hoidettavakseen.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 


Lataa opas tästä!

 

 

Topics: Insider, News

Lahtelainen Rakennustoimisto SPT nostaa palvelun tasoa ja projektien tehokkuutta!

Posted by Jyrki Kuusisto on Mar 14, 2019 3:06:30 PM

Sami KemppainenPitävät aikataulut, tinkimätön laatu ja hyvä työsuunnittelu ovat Lahdessa toimivan Rakennuslike SPT Oy:n tärkeimpiä arvoja. Saamme niistä myös runsaasti kiitosta asiakkailtamme, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Sami Kemppainen. 

Kilpailuetua tehokkaasta ohjelmistosta

Yritys halusi tehostaa linjasaneeraustyömaiden läpivientiä, viestintää ja pystyä palvelemaan asukkaita entistä paremmin. Valitsimme Taloinfon, koska vakuutuimme sen ominaisuuksista, jotka sopivat hyvin meidän tarpeisiimme vaativissa linjasaneerauksissa.

Tiedottaminen ja materiaalivalinnat Taloinfon kautta säästävät merkittävästi työnjohdon aikaa ja lisää tyytyväisyyttä asiakkaiden keskuudessa. Palvelu vähentää myös virheitä ja turhia puheluita. Seuraavaksi tehostamme materiaalivalintojen tekemistä entistä asiakaslähtöisemmin. Siitä hyötyy kaikki osapuolet.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa.

SPT logo

 

Vahva tunnistautuminen Taloinfossa

Posted by Valtteri Kautto on Jan 24, 2019 8:00:00 AM

 

Taloinfo mahdollistaa kaikkien asiakirjojen hyväksymisen vahvalla tunnistautumisella. Taloinfossa on helppo hyväksyä esimerkiksi pöytäkirjoja, urakka- tai aliurakkasopimuksia ja kaikenlaisia asiakirjoja vahvaa tunnistautumista käyttäen.

Pankkitunnuksilla toimiva TUPAS -tunnistautuminen, tai sähköinen allekirjoitus säästää aikaa ja on täysin pätevä allekirjoitusmuoto.

Vahva tunnistautuminen, eli niin sanottu sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu Taloinfon projektikansiossa.

1. Lataa Taloinfon projektikansioon PDF-muotoinen tiedosto, jonka haluat allekirjoituttaa tietyillä henkilöillä.

 

sign3

 

2. Tiedoston tuotuasi klikkaa dokumentin toiminnot-kohdassa olevaa allekirjoitus-painiketta.

3. Lisää haluamasi määrä allekirjoittajia ja syötä kenttiin allekirjoittajien sähköpostiosoitteet

4. Syötettäsi allekirjoittajien nimet ja sähköpostiosoitteet, klikkaa Lähetä.

 

sign4

 5. Halutessasi voit lähettää allekirjoitusmuistutuksia kansiossa klikkaamalla Lähetä muistutus -painiketta. 

Pankkitunnistautumisella tehty sähköinen allekirjoitus on juridisesti täysin sitova ja sillä voidaan allekirjoittaa kaikenlaisia sopimuksia.

Pankkitunnuksilla dokumenttien ja sopimusten allekirjoittaminen yleistyy nopeasti ja tänä keväänä lanseerattavassa Taloinfo 2.0-versiossa myös esimerkiksi huoneistokortit allekirjoitetaan ainoastaan pankkitunnuksilla.

 

Onko Taloinfo-osaamisenne ajantasalla?
Soita Valtterille ja sovi koulutus, autamme aina asiakkaitamme mielellämme!

+358505532524
valtteri.kautto@taloinfo.com

 

 

Topics: News, Academy

Opas

New call-to-action