Blogi

Asukasmuutokset ja valintojen käsittely, kuinka rakennusalalla voidaan hallita valinnat digitaalisesti ja kuinka tehokas viestintä parantaa kannattavuutta saneeraus- ja uudiskohteissa? Miksi sähköinen viestintä on tätä päivää? Miten rakennusala muuttuu? Miten muuttuvassa markkinassa voidaan varmistaa hyvä kannattavuus ja varmistaa laadukas lopputulos? Homerun.net blogi on oivallinen paikka perehtyä tehokkaisiin ratkaisuihin rakennusalalla.

Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:01:00 AM

Kun aika on tiukassa eikä laadusta tingitä, on paras työkalu digitaalinen

Rakennusliikkeen kannattaa varmistaa oman tiimin sisällä, että myös viestintään ja saneerausprojektin hallintaan käytettävät digitaaliset työkalut ovat varmasti hallussa.

Oikeat työkalut ja oikeisiin asioihin keskittyminen ovat keskeisiä palvelun laadun kehittämisessä. Työnjohtajan aika on korjaustyömaalla todella tiukassa, mutta tuotannollisen laadun valvonnan ja muiden työtehtävien lisäksi täytyy kyetä palvelemaan asukkaita ja viestimään heille jopa itsestäänselviltä vaikuttavista asioista.

Asiakaspalvelu rakennustyömaalla vaatii lujaa ammattitaitoa, oikeaa asennetta, riittävää henkilöstöä ja oikeita työkaluja. Työkalujen ollessa kunnossa ja oikein käytössä, jää työnjohdolle enemmän aikaa keskittyä työn johtamiseen ja tuotannollisen laadun varmistamiseen.

Digitaalisten työkalujen käyttö rakennushankkeissa on lähes välttämätöntä ja siksi kannattaakin varmistaa, että työkaluista saatava hyöty ja niiden käyttäjien osaaminen ovat oikealla tasolla. Työkaluja valitessa on tarpeen miettiä tarkkaan, mihin niitä halutaan käyttää: työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, raportointiin vai asiakaspalveluun?

Asukasinfo on urakoitsijan ensimmäinen kontakti asukkaisiin

Korjausrakennushanketta edeltää tyypillisesti asukasinfo, johon kaikki asukkaat kutsutaan kuulemaan yleistä tietoa urakasta. Asukasinfossa käydään läpi projektin kulku, mitä se tarkoittaa asukkaille, milloin huoneistoissa ei voi asua ja niin edelleen.

Asukasinfo on rakennusliikkeen tiimin ensimmäinen kosketus taloyhtiön asukkaisiin ja siksi erittäin merkittävä urakan onnistumisen kannalta. Kun asukkaat saadaan hyvällä mielellä mukaan, sujuu projekti hyvin.

Asukasinfossa tärkeässä roolissa ovat urakoitsijan tuottama infomateriaali ja esittely projektin kulusta. Tämä menee usein ammattilaisen rutiinilla, mutta samalla pienemmälle huomiolle jää asukkaiden tarpeiden kuunteleminen ja projektin tiedottamisen esittely.

Kun asukas kokee että hänen tarpeitaan kuunnellaan ja tiedottaminen on hoidettu esimerkillisesti, lähtee projekti käyntiin paljon positiivisemmalla asenteella molemmin puolin. Jos asukas kokee ettei saa ääntään kuuluviin eikä projektissa ole mitään tarttumapintaa asiakaspalveluun, löytyykin taloyhtiöstä yhtäkkiä paljon hankalia osakkaita. Materiaalivalintoihin liittyviä kysymyksiä vyöryy joka puolelta, tiedottaminen on puutteellista ja ongelmia on enemmän kuin niitä ehditään ratkaista.

Asukasinfosta tiedottaminen on hyvä hoitaa kirjeellä hyvissä ajoin ennen itse tilaisuutta Taloinfon tiedotustyökalulla, joka on integroitu postin automatiikkaan. Paras tapa hoitaa urakan aikainen tiedotus ja viestintä, on kertoan asukkaille Taloinfosta ja pyytää kaikkia rekisteröitymään palveluun. Näin kaikki asukkaat on helppo tavoittaa myös kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi vesi-, tai viemärinkäyttö-katkon sattuessa lyhyellä varoitusajalla.

Osakasvalintojen tekeminen helpoksi lisää myyntiä

Yksi aikaa vievä osuus korjausrakennusprojektissa on osakkaiden materiaalivalintojen kerääminen ja ajan tasalla pitäminen. Taloinfon kaltaisella digitaalisella työkalulla yksinkertaistat tätä prosessia ja vältyt ylimääräiseltä työltä. Tuntien urakka hoituu minuuteissa.

Taloinfon asukassivulle voidaan tuoda myös projektin materiaalivalinnat verkkokauppa-ominaisuuden avulla. Näin osakkaille syntyy heti käsitys urakassa uusittavista kalusteista ja mitä parempilaatuisia vaihtoehtoja on tarjolla.

Välttääksesi osakkaiden itse toimittamia kalusteita tai ylimääräisiä tarjouspyyntöjä yksittäisistä kalusteista, on saneerausta edeltävässä asukasinfossa hyvä esitellä riittävän laaja tuotevalikoima. Näin projektin aikainen lisämyynti on tehokasta ja kannattavampaa.

Digitaalisella työkalulla vältät virheelliset asennukset

Projektin alkaessa urakoitsijan valmistelutyöt liittyvät osakkaiden huoneistoissa tehtäviin töihin. Jokaisesta huoneistosta on oltava tilaus ja sen pohjalta osakkaan vahvistama huoneistokortti, jossa kaikki huoneistoon asennettavat tuotteet on esitetty.

Parhaassa tapauksessa huoneistokohtaiset tiedot on kerätty jo kilpailutusta ennen rakennuttajakonsultin tai taloyhtiön toimesta digitaaliseen tietopankkiin, jolloin töihin ryhtyminen on mutkatonta.

Perinteisesti huoneistokatselmuksien tehottomuus ja paperilappujen pyörittely on aiheuttanut ajanhukkaa. Osakkaiden pyytäessä tarjouksia erilaisista tuotteista urakoitsijan tuotetarjooma on ollut riittämätön. Tarjousrumba aiheuttaa sotkua ja jopa virheitä asennuksissa. Osakkaiden tilaukset ovat usein omilla paperilapuillaan ja samalla päivitetään useampia excel-taulukoita myynnin ja kalustetilausten seuraamiseksi.

Kun urakoitsija näkee sen vaivan, että kerää osakkaiden ja projektin muiden osapuolien yhteystiedot Taloinfoon, voivat kaikki sen jälkeen täyttää itse tarvittavat tiedot digitaaliseen ympäristöön. Osakkaan vastuulla on pitää omat yhteystietonsa ajan tasalla, tehdä materiaalivalinnat ja ilmoittaa urakoitsijalle mahdollisen vuokralaisen yhteystiedot. Suunnittelijat voivat lisätä Taloinfoon tarvittavat suunnitelmat, joita urakoitsija ja aliurakoitsijat tarkastella tarvittaessa. Sopimukset ja pöytäkirjat hyväksytetään sähköisellä allekirjoituksella, jolloin kaikille osapuolille jää allekirjoitettu dokumentti eikä papereita tarvitse tulostaa, kuljetella ja skannailla edestakaisin

Taloinfon avulla luot rakennushankkeelle hyvät onnistumisen edellytykset jo valmisteluvaiheessa

Taloinfo hoitaa kaiken tämän keskitetysti ja reaaliaikaisesti. Kun verkkokaupassa on tarpeeksi laajasti tuotteita, ovat omat toimitukset ja valikoiman ulkopuoliset tarjouspyynnöt poikkeustapauksia ja lisämyynti helposti saavutettua voittoa.

Voit määritellä huoneistotyypeittäin, mikä tarjottava tuote näkyy kenellekin. Huoneistokortit syntyvät automaattisesti osakkaiden valintojen perusteella. Näin kaikki urakan mukaiset huoneistokortit ovat järjestelmässä valmiina muutaman tunnin valmistelutyön tuloksena.

Osakasvalintojen jälkeen jäljellä on enää huoneistokortin hyväksyminen, joka onnistuu Taloinfossa sähköisesti, ilman toimistolla tulostettujen paperien kiikuttamista erikseen työmaalle allekirjoitettavaksi ja takaisin.

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 

Lataa opas tästä!

 

Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta

Posted by Otto Laurila on Apr 3, 2019 7:00:00 AM

Palvelun laatu ratkaisee kilpailutuksen yhä useammin ja katteiden ollessa pieniä täytyy välineiden ja toimintatapojan olla loppuun asti hiottuja.

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät tässä juoksussa pärjää.

Kun taloyhtiö ryhtyy kilpailuttamaan korjaushanketta, ovat urakoitsijan valintaan vaikuttavia tekijöitä muun muassa tarjottu hinta, urakointiyrityksen taloustilanne ja maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa sekä niin sanottu toiminnallinen laatu, joka on nykypäivänä yhä merkittävämpi tekijä tilaajien tehdessä päätöstä.

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asumaan muualla osan rakennustöiden ajasta. On selvää, että asukkaat odottavat urakoitsijalta aktiivista viestintää ja avointa tiedottamista korjausrakennushankkeen eri vaiheista.

Nykyisin asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa vain kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät. Alalla erottuvat edukseen ne yritykset, jotka kehittävät jatkuvasti asukkaiden urakan aikaista asiakaskokemusta ja kykenevät avoimeen viestintään projektin alusta saakka.

Tiedonkulun laatuun voi vaikuttaa jo kilpailutusta edeltävän korjaustarpeen kartoituksen aikana

Taloyhtiö lähtee liikkeelle korjausrakennushankkeessa kartoittamalla mitä kiinteistössä täytyy peruskorjata ja kuinka laajoista korjauksista on kyse. Tämä toteutetaan yleensä isännöitsijän valitseman rakennuttajakonsultin johdolla.

Tässä yhteydessä huoneistoissa asuvilta osakkailta tai vuokralaisilta kysellään erilaisilla lomakkeilla, että millaisessa kunnossa huoneiston kylpyhuone, keittiö, pinnat, patterit ynnä muut ovat.

Usein rakennuttajakonsulttina toimiva insinööritoimisto myös kartoittaa, kuinka paljon osakkaat ovat omatoimisesti remontoineet ja uusineet huoneistoissaan esimerkiksi kylpyhuoneita ja keittiöitä, ja kuinka paljon taloyhtiössä on halukkuutta tilata laajempia keittiö- ja kylpyhuoneremontteja lähestyvän taloyhtiö-hankkeen yhteydessä.

Jos jo kartoitusvaiheessa käytössä on digitaalinen työkalu, ollaan hyvässä vauhdissa kohti parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa saneerausprojektia. Näin huoneistoista kerätty tieto, kuten aiemmin tehdyt remontit, sekä tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtävän remontin materiaalivalinnat ja huoneistokortit, ovat kaikkien helposti saatavilla ja ennen kaikkea ajan tasalla.

Insinööritoimisto kohtaa samat viestinnän aiheuttamat haasteet kuin urakoitsija

Rakennuttajakonsulttina toimivan insinööritoimiston vastuulla on kartoittaa korjausten tarve kiinteistössä sekä osakkaiden halukkuus teettää remontteja omissa huoneistoissaan. Kerätyn tiedon pohjalta insinööritoimisto luo tarjouspyynnön ja yhdessä isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen kanssa kilpailuttaa urakoitsijan hankkeelle.

Insinööritoimistolla on siis tärkeä rooli hankkeen alkuvaiheessa tarpeen kartoittamisessa, urakoitsijan valinnassa ja usein tästä kaikesta tiedottamisessa taloyhtiölle. Ihannetilanteessa viestintä, kartoittaminen ja kilpailuttaminen voidaan hoitaa yhdellä digitaalisella välineellä.

Kun osakkaat ja vuokralaiset pääsevät vastaamaan kyselyihin suoraan verkossa, sen sijaan että rakennuttajakonsultti kulkee ovelta ovelle paperilomakkeiden tai excelien kanssa, on huoneistojen kartoitus on helppo toteuttaa. Kaiken informaation voi kerätä projektipankkiin ja sen jakaminen on helppoa hallitukselle, isännöitsijälle ja urakoitsija-ehdokkaille.

Digitaalisen viestinnän hallinta on kilpailuetu

On fiksuinta, että asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi digitaalinen työkalu. Näin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa ei sakkaa, vaikka vastaava työnjohtaja olisi lomalla.

Kun urakoitsija kykenee osoittamaan tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa, on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Taloinfo kilpailutuksen työkaluna

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia. Usein tilaaja osaakin kysyä, että käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita.

Taloinfon käyttö urakkaneuvotteluissa työkaluna ja neuvotteluvalttina on kannattavaa. Usein urakoitsijat luovat Taloinfoon niin sanotun esimerkkiprojektin jo ennen neuvotteluja, näin tilaajalle voidaan näyttää asukkaan näkymä ja Taloinfon huoneistosivu, josta näkyy alustavat aikataulut ja muu tarpeellinen tieto. Tilaaja saa heti oikeanlaisen kuvan toimijan avoimuudesta.

Taloinfon avulla tarjouspyyntömateriaali on helppo jakaa. Luo toimiva kansiorakenne ja kutsu urakoitsijat projektiin vierailijoiksi oikeilla näkyvyys-asetuksilla. Taloyhtiön kuntokatselmukset on mahdollista hoitaa Taloinfon tarkastus-sovelluksella. Voit selata tai tallentaa raportteja älypuhelimellasi.

Kun insinööritoimisto on kilpailuttanut urakoitsijan, jää se usein valvojan rooliin. Toisinaan urakkaan valitaan kolmannen osapuolen valvoja ulkopuolisesta yrityksestä. Usein taas hanke- ja mahdollisesti toteutussuunnittelunkin tehnyt yritys saa valvonnan hoidettavakseen.

 

Blogisarjamme käsittelee rakennushankkeen yleisimpiä vaiheita, ja miten projekti voidaan digitalisoida. Jos koet että blogisarjamme on arvokasta sisältöä, se on paketoitu yhdeksi oppaaksi, jonka voit ladata täältä.

Lue blogisarjamme kaikki osat!

1. Rakennushankkeen kilpailutuksen voittaminen lähtee asiakaspalvelusta
2. Rakennushankkeen valmistelu, asukasinfo ja materiaalivalinnat
3. Korjausrakentamisen ristitulen keskellä on asukas
4. Sekava narinalista turhauttaa kaikkia

 


Lataa opas tästä!

 

 

Topics: Insider, News

Lahtelainen Rakennustoimisto SPT nostaa palvelun tasoa ja projektien tehokkuutta!

Posted by Jyrki Kuusisto on Mar 14, 2019 3:06:30 PM

Sami KemppainenPitävät aikataulut, tinkimätön laatu ja hyvä työsuunnittelu ovat Lahdessa toimivan Rakennuslike SPT Oy:n tärkeimpiä arvoja. Saamme niistä myös runsaasti kiitosta asiakkailtamme, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Sami Kemppainen. 

Kilpailuetua tehokkaasta ohjelmistosta

Yritys halusi tehostaa linjasaneeraustyömaiden läpivientiä, viestintää ja pystyä palvelemaan asukkaita entistä paremmin. Valitsimme Taloinfon, koska vakuutuimme sen ominaisuuksista, jotka sopivat hyvin meidän tarpeisiimme vaativissa linjasaneerauksissa.

Tiedottaminen ja materiaalivalinnat Taloinfon kautta säästävät merkittävästi työnjohdon aikaa ja lisää tyytyväisyyttä asiakkaiden keskuudessa. Palvelu vähentää myös virheitä ja turhia puheluita. Seuraavaksi tehostamme materiaalivalintojen tekemistä entistä asiakaslähtöisemmin. Siitä hyötyy kaikki osapuolet.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa.

SPT logo

 

Vahva tunnistautuminen Taloinfossa

Posted by Valtteri Kautto on Jan 24, 2019 8:00:00 AM

 

Taloinfo mahdollistaa kaikkien asiakirjojen hyväksymisen vahvalla tunnistautumisella. Taloinfossa on helppo hyväksyä esimerkiksi pöytäkirjoja, urakka- tai aliurakkasopimuksia ja kaikenlaisia asiakirjoja vahvaa tunnistautumista käyttäen.

Pankkitunnuksilla toimiva TUPAS -tunnistautuminen, tai sähköinen allekirjoitus säästää aikaa ja on täysin pätevä allekirjoitusmuoto.

Vahva tunnistautuminen, eli niin sanottu sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu Taloinfon projektikansiossa.

1. Lataa Taloinfon projektikansioon PDF-muotoinen tiedosto, jonka haluat allekirjoituttaa tietyillä henkilöillä.

 

sign3

 

2. Tiedoston tuotuasi klikkaa dokumentin toiminnot-kohdassa olevaa allekirjoitus-painiketta.

3. Lisää haluamasi määrä allekirjoittajia ja syötä kenttiin allekirjoittajien sähköpostiosoitteet

4. Syötettäsi allekirjoittajien nimet ja sähköpostiosoitteet, klikkaa Lähetä.

 

sign4

 5. Halutessasi voit lähettää allekirjoitusmuistutuksia kansiossa klikkaamalla Lähetä muistutus -painiketta. 

Pankkitunnistautumisella tehty sähköinen allekirjoitus on juridisesti täysin sitova ja sillä voidaan allekirjoittaa kaikenlaisia sopimuksia.

Pankkitunnuksilla dokumenttien ja sopimusten allekirjoittaminen yleistyy nopeasti ja tänä keväänä lanseerattavassa Taloinfo 2.0-versiossa myös esimerkiksi huoneistokortit allekirjoitetaan ainoastaan pankkitunnuksilla.

 

Onko Taloinfo-osaamisenne ajantasalla?
Soita Valtterille ja sovi koulutus, autamme aina asiakkaitamme mielellämme!

+358505532524
valtteri.kautto@taloinfo.com

 

 

Topics: News, Academy

Rakennusliike Asko Kokkonen - tehoa vaativiin kohteisiin!

Posted by Valtteri Kautto on Aug 6, 2018 1:45:44 PM

Rakennusliike Asko Kokkonen Oy on vuonna 1989 perustettu vaativiin linjasaneerauskohteisiin keskittynyt urakoitsija pääkaupunkiseudulla.

Kilpailuetua tehokkaasta ohjelmistosta

Yritys halusi tehostaa linjasaneeraustyömaiden läpivientiä, viestintää ja pystyä palvelemaan asukkaita entistä paremmin.

Valitsimme Taloinfon, koska vakuutuimme sen ominaisuuksista, jotka sopivat hyvin meidän tarpeisiimme vaativissa linjasaneerauksissa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Asko Kokkonen.

Tiedottaminen Taloinfo.com-palvelulla säästää merkittävästi työnjohdon aikaa ja lisää tyytyväisyyttä asiakkaiden keskuudessa. Asukkaiden mahdollisuus tehdä materiaalivalintoja suoraan palvelun kautta vähentää virheitä ja turhia puheluita.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2017 Taloinfon liikevaihto oli noin 730 t€ ja tällä hetkellä yhtiössä työskentelee 12 henkilöä.

Taloinfolle lisää myyntivoimaa - Tervetuloa Jyrki!

Posted by Valtteri Kautto on Aug 3, 2018 11:24:30 AM

Tukeakseen kasvuaan Taloinfo vahvistaa suomen myyntiä kun Jyrki Kuusisto aloittaa myyntipäällikkönä etelä-suomen alueella. Jyrkillä on pitkä ura Eric Rahmqvis, Wulff ja Klinggruppen Oy:llä.

Otto-Jyrki-2-300x169

On hienoa päästä vaikuttamaan rakennusalan digitalisaatioon. Taloinfo on muokannut rakennusalaa ennakkoluulottomasti ja uskon että voimme vahvistaa asemaamme entisestään.

Jyrkillä on erittäin pitkä kokemus myynnin parissa, ja hän vahvistaa Taloinfon asemaa alan uraa-uurtavana pilvipalveluna sanoo Taloinfon toimitusjohtaja Otto Laurila.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Otto Laurila, p.+044 284 0278, otto.laurila@taloinfo.com

Taloinfopistecom Oy kehittää asukasviestinnän ja projektihallinnan järjestelmää. Helppokäyttöinen Taloinfo.com-palvelu sopii kaikkiin kiinteistön elinkaaren vaiheisiin: suunnittelu- ja insinööritoimistoille, linjasaneeraajille, rakennusyhtiöille, urakoitsijoille, isännöitsijöille ja taloyhtiöille. Taloinfo.com on markkinoiden monipuolisin palvelu: asukas- ja projektiviestintä yhdellä työkalulla. Yhtiön palveluksessa on yli kymmenen henkilöä, ja toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa, Kajaanissa, Helsingissä ja Tukholmassa. www.taloinfo.com

Viestintä, tiedottaminen ja osakasvalinnat mukaan urakkakilpailuun.

Posted by Valtteri Kautto on Jun 13, 2018 1:08:24 PM

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät kovassa kilpailussa pärjää

Taloyhtiön kilpailuttaessa korjaushanketta on päätökseen vaikuttavia tekijöitä useita. Päätökseen vaikuttaa muun muassa tarjottu hinta, yrityksen taloustilanne, yrityksen maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa, sekä niin sanottu toiminnallinen laatu nousee nykypäivänä yhä merkittävämmäksi tekijäksi tilaajien tehdessä päätöstä.

Valtteri Kautto

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asua muualla osan rakennustöiden ajasta. Ymmärrettävästi asukkaat odottavat aktiivista kommunikaatiota urakoitsijalta ja avointa tiedottamista urakan eri vaiheista.

Tänä päivänä asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät.

Rakennusalalla erottuvat edukseen yritykset jotka pyrkivät jatkuvasti kehittämään asukkaiden asiakaskokemusta urakan aikana ja kykenevät avoimeen kommunikaatioon jo projektin alusta saakka.

Palvelullisen laadun kehittämisessä on suuressa roolissa oikeat työkalut ja oikeisiin asioihin keskittyminen. Työnjohtajan aika on korjaustyömaalla todella tiukassa, mutta silti tuotannollisen laadun ja muiden työtehtävien lisäksi täytyy kyetä palvelemaan asukkaita, sekä viestimään asukkaille jopa itsestäänselvältä tuntuvista asioista.

Asiakaspalvelu rakennustyömaalla vaatiikin siis lujaa ammattitaitoa, oikeaa asennetta, riittävää henkilöstöä ja oikeita työkaluja. Työkalujen ollessa kunnossa ja oikein käytössä, jää työnjohdolle enemmän aikaa keskittyä työn johtamiseen ja tuotannollisen laadun varmistamiseen.

Digitaalisten työkalujen käyttö rakennushankkeissa on lähes välttämätöntä ja siksi kannattaakin varmistaa, että työkaluista saatava hyöty ja käyttäjien osaaminen on oikealla tasolla. Työkaluja valitessa on tarpeen miettiä tarkkaan mitä työkaluilta halutaan. Halutaanko niitä käyttää esimerkiksi työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, raportointiin tai asiakaspalveluun.

On selkeää että esimerkiksi asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi työkalu. Tällöin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa löytyy tietystä paikasta esimerkiksi vastaavan työnjohtajan ollessa lomalla.

Avoimuus paranee yrityksen sisäisesti ja myös asukkaalle päin, kun tiedot on keskitetysti yhdessä paikassa oikeiden henkilöiden saatavilla.

Kun urakoitsija kykenee näyttämään tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia ja usein tilaaja osaakin kysyä käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita. Haluamme olla tukemassa rakennusyrityksiä alan murroksessa ja autamme tuomaan viestintänne 2010-luvulle!

Valtteri Kautto

Concrete Urakointi tehostaa viestintää julkisivuremonteissa

Posted by Valtteri Kautto on Apr 30, 2018 3:46:22 PM

Rakennusalan yritys, Concrete Urakointi Oy, pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kilpailuetua ajantasaisella informaatiolla remonttitöiden yhteydessä. Concrete on mukana toteuttamassa lukuisia julkisivuremontteja, parvekkeiden kunnostuksia ja muita urakoita Helsingissä ja Uudellamaalla.

Concreten kasvustrategian ytimessä on jo pitkään ollut digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen. Konsernin liikevoitto on ollut positiivinen jo 5 vuotta peräkkäin.

Kilpailuetua ja parempaa viestintää

Tiedottaminen Taloinfo.com-palvelulla on sujunut erinomaisesti. Palvelu on helppokäyttöinen, ja sen käyttö säästää merkittävästi työnjohdon aikaa. Kirjepostia ei tarvitse erikseen käsin kuorittaa ja postittaa, sillä ohjelman kautta kirjepostit lähtee suoraan niille asukkaille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta ,sanoo työpäällikkö Kimmo Kanerva.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2017 Taloinfon liikevaihto oli noin 730 t€ ja tällä hetkellä yhtiössä työskentelee 10 henkilöä.

Toivotamme Staffan Lundellin tervetulleeksi

Posted by Valtteri Kautto on Apr 26, 2018 1:20:08 PM

Taloinfo.com jatkaa laajentumista, ja palkkaa Staffan Lundellin myyntipäälliköksi Tukholmaan.

Staffanilla on pitkä myyntikokemus rakennusalalta ja hän on aikaisemmin työskennellyt Moveniumilla, sekä Byggdagbockenilla Ruotsissa.

“Taloinfo tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen, jotka ovat erittäin tyytyväisiä palveluun. Olen erittäin vaikuttunut ainutlaatuisesta palvelusta, joka sisältää muun muassa viestintätyökalun ja osakasvalintakaupan” sanoo Staffan Lundell.

“Staffanin kokemus ja laajat kontaktit rakennusalalla ovat erittäin hyödyllisiä Taloinfon kannattavan kasvun kehittämiselle. Olen erittäin vakuuttunut, ettö Staffan menestyy Talonfolla” sanoo Taloinfon toimitusjohtaja Otto Laurila.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on tällä hetkellä yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2017 Taloinfon liikevaihto oli 730 t€ ja yrityksessä työskentelee 10 henkilöä.

Asukasviestintä parantaa kokemusta putkiremontista

Posted by Valtteri Kautto on Apr 19, 2018 8:52:51 AM

Putkiremontti on taloyhtiön hallinnolle ja asukkaille haastava ja kallis hanke. Urakoiva yritys tekee usein kovan kilpailun vuoksi työt pienellä katteella. Vanhanaikaiset järjestelmät rasittavat työnjohdon ajanhallintaa, eikä se ehdi hoitamaan sille kuuluvia tärkeitä tehtäviä riittävällä tasolla. Viestintä asukkaiden kanssa saattaa olla hyvin työlästä ja puutteellista. Osakkaiden tekemien tuotevalintojen ja muutostöiden hallinta on hankalaa, urakoitsijalle, taloyhtiön hallinnolle, isännöitsijälle ja suunnittelulle.

Siksi urakoitsijat eivät aina kykene tarjoamaan toivottuja muutostöitä. Tämä on ikävää, sekä urakoitsijan mutta etenkin asukkaan kannalta. Putkiremontin aikana on luonnollista tehdä muitakin parannustöitä huoneistoihin. Muutostyöt voivat johtaa parempaan remonttikokemukseen ja jopa osakehuoneiston arvon nousuun.

Osakkaat kuitenkin haluavat usein toteuttaa muutoksia ja laajempia remontteja.

Kun urakoitsija kykenee tarjoamaan asukkaille mahdollisuuden muutostöihin, kokemus remontista paranee. Siksi on tärkeää pitää myös lisä- ja muutostöiden mahdollisuutta silmällä kilpailuttaessa urakkaa.

Taloinfo on kehitetty ratkaisemaan näitä haasteita. Palvelun avulla urakoitsija viestittää tehokkaasti kaikille osapuolille ja antaa asukkaiden tehdä tuotevalinnat Taloinfon verkkokaupassa. Tämä helpottaa ostamista ja vähentää turhien tarjouspyyntöjen aiheuttamaa ylimääräistä työtä, niin urakoitsijalla kuin asukkaallakin. Taloinfosta molemmille osapuolille jää tilausvahvistuslomake ja sähköisesti kuitattava huoneistokortti. Yksinkertaistettu sähköinen prosessi luo turvaa molemmille osapuolille, kun kaikki sovitut asiat ovat automaattisesti molempien osapuolien nähtävillä ja kaikki muutokset vahvistetaan asukkaalla. Tilausvahvistusten pohjalta voidaan myös hakea tilaus- ja jakelulistat, jolloin tavaran tilaaminen huoneistoihin on helppoa ja nopeaa. Työmaalle saapuu oikeat tavarat, eikä huoneistojen luovutus turhaan myöhästy virheellisten tilausten vuoksi.

Saavuttaakseen korkean toiminnallisen laadun urakoitsijan on lisäksi kyettävä viestimään asukkaille, isännöitsijälle, hallitukselle, valvojalle ja kaikille muille projektin osapuolille täsmällisesti.

Projektin kaikkien sidosryhmien yhteistyö helpottuu huomattavasti, kun tietoisuus projektista ja sen aikataulusta on oikealla tasolla. Taloyhtiön kilpailuttaessa urakoitsijaa korjaushankkeeseen on huomioitava monia seikkoja rakentamisen laatuun liittyen, mutta myös viestintään tiedottamiseen ja avoimuuteen liittyvät seikat on tärkeää huomioida projektiin lähdettäessä.

Taloinfon tiedotustyökalu on helppokäyttöinen ja monipuolinen. Tiedotteita voidaan lähettää kiinteistön kaikille asukkaille ja projektin yhteyshenkilöille yhdellä kertaa useaa kanavaa käyttäen. Tiedotekanavat ovat sähköposti, kirjeposti, tekstiviestit ja järjestelmän sisäinen tiedote. Kun urakoitsijan kanssa käytävä keskustelu on keskitetty yhteen kanavaan ja viestit ovat aina oikeiden henkilöiden saatavilla, ylimääräiset puhelut ja turhat sähköpostit vähenevät.

Korjausrakennushankkeiden viestinnästä kirjoitetaan nykyään paljon. Alla olevista linkeistä voit lukea mm. Helsingin Sanomien kirjoittaman jutun projektiviestinnästä, tai seurata YLE:n kuvaamaa sarjaa putkiremontista.

Helsingin Sanomat, YLE

Otto Laurila 19.4.2018

Opas

New call-to-action